Gemeenten spelen een cruciale rol in de verbetering van de huisvesting voor aandachtsgroepen, zoals dak- en thuisloze mensen, mensen die uit een ggz-instelling komen, statushouders of mensen met een sociale of medische urgentie. Hiervoor is het programma Een thuis voor iedereen opgezet. Daarnaast zijn gemeenten belangrijke spelers in het programma Wonen en zorg voor ouderen.

Vragen over deze programma's kunt u stellen via info@vng.nl

Meest recente discussies op het VNG-forum

Wonen

1524 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 20 juni 2024 om 14:51

Taskforce Wonen en Zorg ondersteunt gemeenten

De Taskforce Wonen en Zorg stimuleert en ondersteunt gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties bij faciliteren van (toekomstige) woon- en zorgbehoeften in uw gemeente. Het doel is gemeenten te ondersteunen in hun regierol bij de opgaven op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid. Op de website van de Taskforce vindt u voorbeelden ter inspiratie, praktische handreikingen en de mogelijkheid om uw knelpunten te melden.

Ga naar de website van de Tasforce wonen en zorg

Ondersteuningsteam Wonen en Zorg

Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) helpt gemeenten en corporaties bij het in kaart brengen van de lokale vraagstukken op het gebied van wonen en zorg. Ook helpt het team om deze vraagstukken uit te werken.

Publicaties & Brieven