De gemeente Den Haag heeft een checklist gemaakt met de belangrijkste zaken die je als jongere moet weten als je dak- of thuisloos wordt. Het gaat niet alleen om wat je dan moet doen, maar ook om waar je recht op hebt en om welke hulp je kunt krijgen.

Jaartal

2021

Gemeente

Type

Overig type

Checklist is gemaakt door ervaringsdeskundige jongeren en met de juiste informatie gevuld door gemeente en stakeholders in de stad. De jongeren hebben hun lijst gepresenteerd aan organisaties die ondersteuning bieden, en toegelicht welke informatie juist voor jongeren van belang is. Vervolgens zijn er werkgroepjes gevormd. Die zijn aan de slag gegaan met de productie van een informatief filmpje voor dak- en thuisloze jongeren, en met het aanvullen van de checklist. Het product is een echte coproductie van de jongeren, de gemeente Den Haag en de verschillende partners. D

Omdat er zo veel verschillende partijen met elkaar samenwerken, moet je elkaar vinden op de juiste oplossingen. Dat was zoeken en het liep soms stroef. Uiteindelijk is het wel gelukt.

De gemeente heeft de rol op zich genomen om de samenwerkingspartners te blijven betrekken. Het Jongeren Informatie Punt zorgt ervoor dat de informatie actueel blijft. 

Beschikbaar is de 'op straat-folder', deze kan deels overgenomen worden door andere gemeenten. De UvA doet momenteel een effectmeting naar dit project en dit onderzoek is beschikbaar in januari '22. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers 2022.