Logo Beschermd Thuis

Mensen met psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen kunnen hun zelfstandigheid vaker behouden als passende ondersteuning in de thuissituatie beschikbaar is. Daarom zetten we samen een duurzame beweging in gang om kwalitatief goede, beschikbare en betaalbare hulp dichtbij mensen te organiseren: van beschermd wonen naar een beschermd thuis. Via deze pagina informeren we gemeenten en partners over de implementatie van alle onderdelen.

Bent u nieuw op dit werkgebied? Bent u op zoek naar een kapstok met basiskennis hierover? Bekijk dan onze Basiskennis Beschermd Thuis (pdf, 809 kB)

Tijdlijn Beschermd Thuis

Niet beschikbaar:
Richtlijn beschikbaar voor tussenvormen Beschermd Wonen
Nieuws
16 september 2021
Niet beschikbaar:
Ondersteuning beschikbaar bij implementatie Beschermd Thuis
Nieuws
23 september 2021
Zorgaanbieders leveren geen gegevens meer aan bij CAK, alleen nog gemeenten
1 januari 2022
Aanleveren cliëntgegevens voor iEB aan CAK (centrumgemeenten)
1 oktober 2022
Aanleveren cliëntgegevens voor iEB aan CAK (niet-centrumgemeenten)
1 januari 2023
Invoering woonplaatsbeginsel BW
1 januari 2025
Nieuw objectief verdeelmodel BW
1 januari 2025

Actueel: Leertrjaject Passend beschikken

Samen met gemeenten die hiermee aan de slag willen, willen we ons inzetten om een 'passende beschikkingsduur' tot norm te maken. Dit doen we in een gezamenlijk leertraject Passend beschikken.

Lees meer over het hoe en waarom van passend beschikken en het leertraject

Vraag en antwoord

VNG Fora

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

1382 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 6 mei 2024 om 14:00

Themarapport beschermd wonen

In dit themarapport wordt informatie getoond over de beschermd wonen situatie in de beschermd wonen regio's. Bekijk het themarapport op Waarstaatjegemeente.nl

Interviews

Nog lopende reeks van interviews met o.a. gemeentebestuurders over de beweging van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis.

Nieuwsbrief Beschermd Thuis en Aanpak Dakloosheid

Blijf op de hoogte via onze Nieuwsbrief Beschermd Thuis en Aanpak Dakloosheid!

Publicaties en brieven