Logo Beschermd Thuis

Mensen met psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen kunnen hun zelfstandigheid vaker behouden als passende ondersteuning in de thuissituatie beschikbaar is. Daarom zetten we samen een duurzame beweging in gang om kwalitatief goede, beschikbare en betaalbare hulp dichtbij mensen te organiseren: van beschermd wonen naar een beschermd thuis. Via deze pagina informeren we gemeenten en partners over de implementatie van alle onderdelen.

Tijdlijn Beschermd Thuis

Zorgaanbieders leveren geen gegevens meer aan bij CAK, alleen nog gemeenten
1 januari 2022
Nieuws
10 mei 2022
Nieuws
7 juni 2022
Aanleveren cliëntgegevens voor iEB aan CAK (centrumgemeenten)
1 oktober 2022
Aanleveren cliëntgegevens voor iEB aan CAK (niet-centrumgemeenten)
1 januari 2023
Agenda item
2 februari 2023
Agenda item
14 maart 2023
Agenda item
6 juni 2023
Agenda item
3 oktober 2023
Agenda item
12 december 2023
Invoering woonplaatsbeginsel BW
1 januari 2024
Nieuw objectief verdeelmodel BW
1 januari 2024

Vraag en antwoord

VNG Fora

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

873 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 25 januari 2023 om 10:29

Ondersteuning nodig?

Gemeenten kunnen ondersteuning krijgen door onder andere het Transitieteam Beschermd Thuis en regio-adviseurs of informatie uitwisselen via het netwerk MOBW en de leernetwerken.

Interviews

Reeks van interviews over de beweging van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis, o.a. met gemeentebestuurders.

Nieuwsbrief Beschermd Thuis

Blijf op de hoogte via de maandelijkse Nieuwsbrief Beschermd Thuis!

Publicaties en brieven