Organisatie

VNG

Publicatie soort

Rapport

Jaar van uitgifte

2015

Van beschermd wonen naar een beschermd thuis (pdf, 918 kB)

Mensen met psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen kunnen hun zelfstandigheid vaker behouden als passende ondersteuning in de thuissituatie sneller beschikbaar is. Om dit te bereiken, moeten gemeenten samen met andere partijen onder meer nieuwe en betaalbare woningen regelen. Dit stelt de Commissie Toekomst Beschermd Wonen (commissie-Dannenberg) in haar advies 'Van beschermd wonen naar een beschermd thuis'.

Video