Nieuws
19 januari 2024
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Volgende week op 24 en 25 januari heeft u uw plenaire begrotingsbehandeling VWS. Hieronder geven we vanuit de gemeenten onze punten mee voor het debat. Op 29 januari vindt tevens het WGO Jeugd plaats, hiertoe sturen wij u een apart position paper. In de...
man zit op bankje met naast hem zijn fiets met fietstas
15 december 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders van de vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, U heeft op 20 december 2023 uw eerste procedurevergadering na de verkiezingen. Graag geeft de VNG u namens gemeenten mee welke agendapunten cruciaal zijn voor de gemeentelijke uitvoering. Voortgang Integraal Zorgakkoord (IZA, agendapunt 48) De VNG heeft namens gemeenten het...
Rapport
Het ministerie van BZK wil met het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting (Wvrv) meer grip krijgen op hoeveel, waar en voor wie er wordt gebouwd. Andere doelen zijn dat er sneller gebouwd kan worden en dat kwetsbare mensen met urgentie een woning krijgen. De VNG heeft in de reactie op de...
Woongebouw
31 augustus 2023
Brief aan kabinet
Geachte Staatssecretaris van Ooijen, Vrijdag 1 september behandelt uw ministerraad de begroting 2024, waarin ook de integratie uitkering aan gemeenten voor beschermd wonen is opgenomen. Wij hebben begrepen dat de indexatie voor volumestijging dit jaar, anders dan alle voorgaande jaren, niet wordt toegepast. Wij willen er bij u op aandringen...
cliënten van beschermd wonen met begeleiders (Leger des Heils)
30 augustus 2023
Brief aan parlement
Geachte leden van de vaste Kamercommissie VWS, U vergadert op 6 september over de groslijst van al dan niet controversieel te verklaren zaken met een keur aan brieven, nota’s en wetsvoorstellen. In onze brief van 9 juli met het IPO en Unie van Waterschappen hebben wij u opgeroepen te voorkomen...
vrouw met koffer op de grond
Handreiking
De VNG heeft een handreiking voor governance (pdf, 1, 7 MB) en deze bijbehorende handreiking financiële afspraken opgesteld voor de doordecentralisatie van Beschermd Wonen. Met de doordecentralisatie worden alle gemeenten verantwoordelijk voor hun eigen inwoners. Via een ingroeipad krijgen ze daar ook de middelen voor. Tegelijkertijd kan niet elke gemeente...