Reeks van interviews met bestuurders, ambtenaren en andere betrokkenen over de beweging van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. Hieronder het overzicht met lees verder-links. Meer interviews volgen!


In regionale Leercirkels helpen gemeenten elkaar in de transitie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis

In de transitie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis lopen gemeenten tegen talloze vraagstukken aan. In de Leercirkel Beschermd Wonen deelden gemeenten afgelopen najaar niet alleen hun uitdagingen en dilemma’s maar hielpen ze elkaar ook hier meer vat op te krijgen. We spraken met 2 deelnemers aan de Leercirkel.

Lees het interview
 

Versnellingsactie huisvesting statushouders levert ook extra woningen voor andere kwetsbare doelgroepen op (gemeente Utrecht)

Het deze zomer tijdelijk voorrang geven aan de huisvesting van statushouders, blijkt in de gemeente Utrecht ook goed uit te pakken voor andere kwetsbare doelgroepen. Met de deal kwam er ruimte en geld voor 1.000 extra tijdelijke woningen per jaar. Daarvan wordt weer 30 procent toegewezen aan de verschillende aandachtsgroepen voor maatschappelijke opvang, beschermd wonen en statushouders.

Lees het interview
 

Doordecentraliseren is niet moeilijk - 'Je moet gewoon doen wat nodig is'
(gemeente Huizen)

Met het rapport ‘Van Beschermd Wonen naar een Beschermd Thuis’ werd in 2015 een transformatie ingezet waarbij elke gemeente verantwoordelijk wordt voor haar eigen inwoners. In het Gooi had een aantal regiogemeenten die verantwoordelijkheid toen al op zich genomen: 'het ging tenslotte om ònze inwoners'. We spraken met Janny Bakker, toenmalig wethouder van de gemeente Huizen (tegenwoordig bestuursvoorzitter van Movisie).

Lees het interview
 

'Met doordecentralisatie kunnen we meer mensen helpen volop mee te doen'
(gemeente Wageningen)

De gemeente Wageningen kan - net als veel andere gemeenten - niet wachten tot de Tweede Kamer eindelijk instemt met het in januari in te dienen wetsvoorstel ‘Woonplaatsbeginsel beschermd wonen’. We spraken hierover met wethouder Guido van Vulpen.

Lees het interview