Reeks van interviews met bestuurders, ambtenaren en andere betrokkenen over de beweging van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. Hieronder het overzicht met lees verder-links. Meer interviews volgen!

Zorgwekkende zorgmijder krijgt al jaren niet de benodigde hulp

In onze redelijk gereguleerde wereld van zorg en maatschappelijke opvang krijgen mensen met een complexe problematiek al jaren niet de zorg die ze nodig hebben. Een deel van hen belandt op straat of in zorgvoorzieningen waar we ze niet geholpen kunnen worden, maar wel plekken voor anderen bezet houden. 'Omdat systemen in die zorgwereld niet goed op elkaar aansluiten', zegt Brigitte Vlaminkx, senior beleidsmedewerker Maatschappelijke Opvang in de gemeente 's-Hertogenbosch.

Lees het interview
 

Zeeuwse gemeenten worstelen met aanhoudende onduidelijkheid over doordecentralisering

Inhoudelijk zijn alle 13 Zeeuwse gemeenten het er wel over eens dat je mensen meer kans op herstel biedt in hun eigen omgeving, dan ergens ver weg in een instelling. Maar de lokale omstandigheden in de uit eilanden en schiereilanden bestaande provincie en het feit dat centrumgemeente Vlissingen al jaren zucht onder een artikel-12 status, maken het er niet gemakkelijker op. 'We hebben vooral behoefte aan duidelijkheid', zegt programmacoördinator Maartje Bongers. 'Als we hadden geweten waar we aan toe waren, waren we al veel verder in beweging geweest.'

Lees het interview met Maartje Bongers en regio-adviseur Josien de Reuver


Flexwoningen voor kwetsbare doelgroepen zijn ook investering voor de toekomst (Hart van Brabant)

In Hart van Brabant worden het komend jaar 250 tijdelijke woningen gebouwd, waarvan een groot deel voor kwetsbare doelgroepen. Omdat de woningen maximaal 15 jaar mogen staan, kunnen ze sneller worden gerealiseerd dan ‘permanente’ woningen, drie keer zo snel. Die flexwoningen zijn volgens Roy Stevens van woningcorporatie WonenBreburg noodzakelijk om de enorme druk op de woningmarkt wat te verlichten. Tegelijkertijd weet hij dat tijdelijke woningen financieel alleen maar geld kosten. Door echter ook te investeren in leefbaarheid en kwaliteit van zo’n nieuwe wijk, hoopt en verwacht WonenBreburg dat mensen na die 15 jaar ook in de rij staan voor de permanente woningen die ze dan hopen te bouwen. Door op die manier naar de langere termijn te kijken en samen met gemeenten en zorgpartijen en –verzekeraars, de randvoorwaarden te scheppen, kan het wel.

Lees het interview

 

Discussie: 'Met Dannenberg-aanpak zien we in praktijk het tegenovergestelde gebeuren van wat we beogen'

Het lijkt allemaal heel mooi, die uitgangspunten van het rapport Dannenberg. Maar als je nu eens verder kijkt, 'one step beyond', zeggen Martijn Koopmans, Philippe Delespaul, Dirk den Hollander en Artie van Tuijn, dan zie je dat het toch niet werkt. Het moet echt anders, fundamenteel anders. Met Dannenberg en de doordecentralisatie naar Beschermd Thuis passen we alleen de bestaande aanpak een beetje aan. En de eerste cijfers die het viertal op een rij zette, laten vooral zien dat in de praktijk het tegenovergestelde gebeurt van wat er wordt beoogd. Dus schreven ze een discussiestuk waarmee ze hopen wel een stap verder te komen. We lazen en delen hun bijdrage en spraken met de auteurs.

Lees het interview  /  Download het discussiestuk 'Beschermd wonen: one step beyond' (pdf, 259 kB)
 

Doordecentralisatie Beschermd Wonen gaat in regio Oost-Veluwe gaat sowieso per 1 januari door

Op 1 januari 2024 gaat de doordecentralisatie naar Beschermd Thuis in de regio Oost-Veluwe in ieder geval door. Of de Tweede Kamer nu wel of niet voor het zomerreces instemt met de Wet Woonplaatsbeginsel. De regio gaat dan met 10 aanbieders een strategisch partnerschap aan. Nu lopen er nog contracten met zo’n 50 zorgaanbieders. Met de nieuwe aanpak verwacht de regio dat zo’n 2/3 van de ongeveer 500 cliënten op termijn met een lichtere vorm van begeleiding aan hun herstel kunnen werken.

Lees het interview


Transitieteam: ‘Betrek zorgaanbieders èn inwoners tijdig bij transitie naar Beschermd Thuis’

Doordat de Wet Woonplaatsbeginsel nu vermoedelijk pas op 1 januari 2024 van kracht wordt, loop je het risico dat sommige gemeenten wat achterover gaan hangen, vreest Samuel Verpalen van het Transitieteam Beschermd Thuis. Maar het team ziet ook dat veel gemeenten al flinke stappen hebben gemaakt. Toch moet er hier en daar nog veel gebeuren. Belangrijk daarbij is zowel zorgaanbieders als inwoners tijdig te betrekken, blijkt uit het grote aantal regio’s dat het Transitieteam al heeft ondersteund.

Lees het interview
 

Doordecentralisatie al effectief in De Rijnstreek

In de Leidse subregio De Rijnstreek is de doordecentralisatie sinds 1 januari 2023 al effectief. Na een positief verlopen pilot waar al volgens de principes van het advies van de Commissie Danneberg werd gewerkt, wilden de gemeenten niet langer wachten op het in hun ogen trage besluitvormingsproces in Den Haag en gingen ze zelf aan de gang. Na anderhalve maand volledige gedecetraliseerd te werken, lijkt het erop dat de inwoners die zorg nodig hebben de gemeenten beter weten te vinden. De Rijnstreek bestaat uit de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop.

Lees het interview

 

Beschermd Thuis in praktijk realiseert hoge uitstroom (regio Nijmegen en Noord-Oost Brabant)

In de regio’s Nijmegen en Noord-Oost Brabant wordt al enige jaren gewerkt volgens de principes van Beschermd Thuis. Met zo’n 100 medewerkers helpt Onder de Bomen daar jaarlijks zo’n 450 cliënten, waarvan jaarlijks meer dan de helft zelfstandig verder kan, zonder nog een groot beroep op de zorg te hoeven doen. 'Hoe normaler je de situatie maakt, hoe beter het vaak met de cliënt gaat', leggen Jasper Pors en Sabien Lukassen van Onder de Bomen uit. Daarbij begeleiden ze iedereen die hulp nodig heeft. Van psychiatrisch patiënten, tot mensen met een verstandelijke beperking of verslaving, of combinaties daarvan.

Lees het interview

 

In regionale Leercirkels helpen gemeenten elkaar in de transitie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis

In de transitie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis lopen gemeenten tegen talloze vraagstukken aan. In de Leercirkel Beschermd Wonen deelden gemeenten afgelopen najaar niet alleen hun uitdagingen en dilemma’s maar hielpen ze elkaar ook hier meer vat op te krijgen. We spraken met 2 deelnemers aan de Leercirkel.

Lees het interview
 

Versnellingsactie huisvesting statushouders levert ook extra woningen voor andere kwetsbare doelgroepen op (gemeente Utrecht)

Het deze zomer tijdelijk voorrang geven aan de huisvesting van statushouders, blijkt in de gemeente Utrecht ook goed uit te pakken voor andere kwetsbare doelgroepen. Met de deal kwam er ruimte en geld voor 1.000 extra tijdelijke woningen per jaar. Daarvan wordt weer 30 procent toegewezen aan de verschillende aandachtsgroepen voor maatschappelijke opvang, beschermd wonen en statushouders.

Lees het interview
 

Doordecentraliseren is niet moeilijk - 'Je moet gewoon doen wat nodig is' (gemeente Huizen)

Met het rapport ‘Van Beschermd Wonen naar een Beschermd Thuis’ werd in 2015 een transformatie ingezet waarbij elke gemeente verantwoordelijk wordt voor haar eigen inwoners. In het Gooi had een aantal regiogemeenten die verantwoordelijkheid toen al op zich genomen: 'het ging tenslotte om ònze inwoners'. We spraken met Janny Bakker, toenmalig wethouder van de gemeente Huizen (tegenwoordig bestuursvoorzitter van Movisie).

Lees het interview
 

'Met doordecentralisatie kunnen we meer mensen helpen volop mee te doen' (gemeente Wageningen)

De gemeente Wageningen kan - net als veel andere gemeenten - niet wachten tot de Tweede Kamer eindelijk instemt met het in januari in te dienen wetsvoorstel ‘Woonplaatsbeginsel beschermd wonen’. We spraken hierover met wethouder Guido van Vulpen.

Lees het interview