Sommige Tweede Kamerfracties twijfelen nog of de doordecentralisatie van Beschermd Wonen wel zo’n goed idee is. Zijn de regiogemeenten wel voldoende toegerust? Regiogemeente Wageningen kan - net als veel andere gemeenten - niet wachten tot die Tweede Kamer eindelijk instemt met het in januari in te dienen wetsvoorstel Woonplaatsbeginsel beschermd wonen. 'Wij maken deze beweging al vanaf de invoering van de Wmo 2015', legt wethouder Guido van Vulpen uit.

portretfoto van wethouder Guido van Vulpen  met bomen op de achtergrond

'Het begint met het mensbeeld dat je hebt. En wat ons betreft zijn alle inwoners van Wageningen onderdeel van onze Wageningse samenleving. Iedereen moet zo veel mogelijk kunnen meedoen. Daarom zijn we hier, ook in tijden dat overal bezuinigd werd, altijd blijven investeren in een sterke sociale basis.'

Binnen de Wmo is heel veel mogelijk

Wageningen is daarin volgens Van Vulpen niet alleen ambitieus, maar soms ook wel een beetje eigenwijs. 'Zo’n Wmo wil je ook echt lokaal uitvoeren. Voor Beschermd Wonen zijn we aangewezen op centrumgemeente Ede, maar Wageningen heeft vanaf het begin af aan aangestuurd om goed naar de mogelijkheden van de Wmo te kijken, want binnen die Wmo is heel veel mogelijk.'

'Ga uit van wat iemand kan en waar iemand misschien hulp of ondersteuning bij nodig heeft. Ga uit van en vertrouw op het oordeel van de professional. En durf als mensen minder begeleiding nodig hebben, ook af te bouwen. Anders ben je aan het hospitaliseren buiten de instelling. Afbouwen is beter voor deze mensen en ook nodig vanwege de krapte binnen de beroepsgroep GGZ-medewerkers. Een voorwaarde om af te bouwen is de aanwezigheid van een stevig netwerk van en door welzijnsorganisaties.'

Die op herstel gerichte beweging zie je in Wageningen ook terug in de cijfers. Telde de Gelderse gemeente in 2015 nog 46 cliënten Beschermd Wonen, nu zijn dat er nog maar 30. En ja, er zijn cliënten uitgestroomd en later weer ingestroomd en er zijn ook nieuwe cliënten bij gekomen. Maar er zijn vooral ook meer mensen geholpen om in hun eigen omgeving met de nodige ambulante ondersteuning mee te doen in die samenleving.

Als gemeente kun je dit niet alleen

'Dat had niet gekund zonder de Wmo, maar ook niet zonder die sterke sociale basis en niet zonder de woningcorporatie, de RIBW, noem maar op. Als gemeente kun je dit nooit alleen. Het vraagt van iedereen iets. Wij hebben hier een netwerk-welzijnsorganisatie waar meer dan twintig partners samenwerken. Die dragen de samenleving. En dat heeft ook tot voordeel dat hulpvragers niet van het kastje naar de muur worden gestuurd.'

Het sturen op herstel en het bieden van de hulp die nodig is, pakt voor het Beschermd Wonen ook financieel gunstig uit, volgens de wethouder. Daar staat tegenover dat de kosten op andere Wmo-onderdelen wat hoger uitvallen. Het grote voordeel bestaat uit de mogelijkheid om het lokale netwerk verder te ondersteunen. De invoering van het woonplaatsbeginsel en objectief verdeelmodel, gaat daarbij voor nog wat meer mogelijkheden zorgen om die belangrijke sociale basis die nodig is om dit te kunnen doen, ook overeind te houden.

Lees ook de andere interviews over Beschermd Thuis