Gemeenten kunnen zich sinds 18 oktober 2019 aanmelden voor de zogeheten Versnellingskamers Flexwonen. Hoe komt u stap voor stap naar een haalbaar flexwonenconcept?
Tijdens de bestuurdersbijeenkomst van de G40 op 26 september is het startsein gegeven voor het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg. Het OWZ helpt gemeenten en corporaties bij het in kaart brengen van vraagstukken op het gebied van wonen en zorg voor ouderen die langer zelfstandig thuis willen wonen.
Nederland vergrijst in hoog tempo, van 1,3 miljoen 75-plussers nu naar 2,1 miljoen in 2030. Eenzaamheid, onvoldoende geschikte woningen en een tekort aan personeel in de zorg blijven de komende jaren nijpende vraagstukken.
Ouderen wonen steeds langer zelfstandig. Ook zeer kwetsbare ouderen. Goede samenwerking en afstemming tussen zorg- en hulpverleners in de wijk en met de oudere en mantelzorgers is essentieel om problemen op tijd te signaleren en de juiste hulp te bieden. Een nieuwe handreiking helpt u hierbij.
Hoe brengen gemeenten en hun partners de woonvraag voor zorgdoelgroepen in beeld? Hoe ver zijn partners met de aanpak voor zelfstandig wonende doelgroepen? De ministeries van BZK en VWS, de VNG, Aedes en het G40-stedennetwerk willen antwoord krijgen op deze vragen.
Nog veel mensen blijven te lang in de maatschappelijke opvang of beschermd wonen, terwijl ze toe zijn aan zelfstandig wonen. Mensen uit de opvang of beschermd wonen beter laten doorstromen naar een eigen woning, inclusief goede begeleiding: dat was het doel van het actieprogramma Weer Thuis!
De VNG heeft samen met 18 andere landelijke partijen, en de ministeries van VWS en BZK, het plan van aanpak Langer Thuis bekrachtigd. Dat gebeurde op 1 november in de persoon van wethouder Erik de Ridder (Tilburg), lid van de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs.
Wat vinden ouderen zelf belangrijk als het gaat over wonen, welzijn en zorg? Wat zijn écht waardevolle verbeteringen? Niemand kan deze vragen beter beantwoorden dan ouderen zelf.
Buiten kunnen zitten bij je huis is belangrijk voor de gezondheid en de kwaliteit van leven. Het realiseren van een buitenruimte (balkon, tuin) wordt daarom weer verplicht bij de bouw van nieuwe zorgwoningen.
De VNG en het Bouwstenen-netwerk doen gezamenlijk onderzoek naar de stand van zaken in het gemeentelijk vastgoed(management). Gemeenten die de enquête invullen, krijgen de resultaten en een vrijkaart voor de bijeenkomst over de verduurzaming van vastgoed ter voorbereiding van het Klimaatakkoord.