Van 2 april tot en met 15 mei kunnen gemeenten opnieuw een aanvraag indienen voor de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen. Die is bedoeld om flexwoningen te bouwen en bestaande gebouwen te transformeren in woningen. Zo kunnen snel meer sociale huurwoningen worden opgeleverd.

Lees meer over de regeling op de website van RVO

3 aanvraagronden per jaar

In totaal is er in deze tweede aanvraagronde van 2024 € 74 miljoen beschikbaar. Aanvragen van categorie A hebben voorrang, maar gemeenten worden aangemoedigd ook plannen in een lagere voorrangscategorie in te dienen. Het beschikbare budget biedt hiervoor voorlopig voldoende ruimte, aldus BZK. 

De SFT loopt van 2023 tot en met 2026. Op 3 momenten per jaar kunnen gemeenten een aanvraag indienen. In totaal is er € 282 miljoen beschikbaar. De derde aanvraagronde van 2024 wordt naar verwachting in september opengesteld. 

Meer informatie 

Publicatie in de Staatscourant