Binnen meerdere gemeenten wordt er opvang geboden aan asielzoekers. De opvang wordt uitgevoerd door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in nauwe samenwerking met betrokken gemeenten.

Vraag en antwoord

Meest recente discussies op het VNG-forum

Asiel en integratie

1340 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 14 september 2021 om 12:06

Publicaties & Brieven