Als vluchtelingen asiel aanvragen in Nederland, dan heeft het rijk de taak een opvangplek aan te bieden. Het COA organiseert deze opvangplekken. Gemeenten kunnen locaties voor asielzoekers aanbieden aan het COA.

Crisis in de asielketen

Het rijk, COA en de VNG hebben alle benodigde informatie gebundeld ter ondersteuning van gemeenten bij het opzetten van tijdelijke noodopvangplekken en (tijdelijke) huisvesting. Deze Wegwijzer asielopvang en huisvesting bevat handreikingen, (gemeentelijke) voorbeelden en regelingen van diverse organisaties.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Asiel en integratie

2238 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 20 maart 2023 om 15:14

Publicaties & Brieven