Binnen meerdere gemeenten wordt er opvang geboden aan asielzoekers. De opvang wordt uitgevoerd door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in nauwe samenwerking met betrokken gemeenten.

Vraag en antwoord

Meest recente discussies op het VNG-forum

Asiel en integratie

1235 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 3 juni 2021 om 10:20

Publicaties & Brieven