Handreiking
De activiteiten in de asielketen hebben stil gelegen, maar zijn inmiddels weer opgestart. Het is hierbij ook belangrijk dat het huisvesten van vergunninghouders in gemeenten zo veel mogelijk doorgaat. De belemmeringen die zijn ontstaan als gevolg van het COVID-19 virus, zorgen ervoor dat sommige processen rondom huisvesting anders moeten worden...
7 juni 2019
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op 12 juni a.s. debatteert u over het Asiel en Vreemdelingenbeleid. Gemeenten vragen uw aandacht voor voorheen Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMV’ers) die 18 zijn geworden en vanaf die leeftijd onder de verantwoordelijkheid van gemeenten vallen. Wij vragen u de minister op te roepen om samen met...
12 april 2019
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Donderdag 18 april debatteert u met staatssecretaris Harbers over het Asiel- en Vreemdelingenbeleid. Gemeenten vragen uw aandacht voor voorheen Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMV’ers) die 18 zijn geworden en vanaf die leeftijd onder de verantwoordelijkheid van gemeenten vallen. Wij vragen u de staatssecretaris op te roepen om...
Handreiking
Wat is er nodig om interventies voor informele opvoedondersteuning beter zichtbaar en inzetbaar te maken bij de ondersteuning aan vluchtelinggezinnen?
30 november 2018
Ledenbrief
Lbr. 18/079
De beoogde pilotgemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen gaan begin 2019 met het ministerie van Veiligheid en Justitie, de VNG en ketenpartners aan de slag met de pilot voor de ontwikkeling van de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV’s). De VNG en het ministerie van JenV ondertekenden donderdag 29 november een akkoord...
16 november 2018
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Maandag 19 november bespreekt u het onderdeel Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2019) met minister Koolmees. Gisteren, 15 november, heeft de VNG nog en bestuurlijk overleg met de minister en staatssecretaris gehad. Het verloop van dat overleg geeft ons aanleiding nog...