Nieuws
16 april 2024
Brief aan kabinet
Geachte heer Van der Burg, heer De Jonge, Gisteren heeft u een brief gestuurd aan de Colleges van B&W en de Commissarissen van de Koning over de acute situatie in de asielopvang. In uw brief vraagt u gemeenten opnieuw om met spoed opvangplekken te realiseren. Via deze weg brengen wij...
statushouder verlaat asielopvang met koffer
8 maart 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/006
Geachte leden van college en gemeenteraad, Nog steeds staat de opvang van asielzoekers en Oekraïners onder grote druk. Onlangs hebben gemeenten via de Commissaris van de Koning een oproep ontvangen voor het versneld realiseren van 5.500 asielopvangplekken. Dit heeft onvoldoende nieuwe plekken opgeleverd, waardoor een groot tekort dreigt. Ook de...
Asielzoekers
30 januari 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/003
Geachte leden van college en gemeenteraad, De VNG-inzet blijft erop gericht dat we uit de opvangcrisis komen en blijven. Er wordt een groot beroep gedaan op de inzet van gemeenten voor de opvang van asielzoekers en ontheemden uit Oekraïne en voor de huisvesting van statushouders. In deze ledenbrief informeren we...
Asielzoekerscentrum Gouda
26 januari 2024
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders asiel van de vaste Kamercommissie J&V, U heeft maandagavond het wetgevingsoverleg asiel en migratie. Graag brengen wij u enkele punten onder uw aandacht die, met het aannemen van de Spreidingswet en de uitspraak van de Raad van State over langer mogen werken door asielzoekers, kansen kunnen geven voor...
Boot aan de kade voor asielzoekers met flats op de achtergrond
14 december 2023
Brief aan parlement
De VNG, het Interprovinciaal Overleg (IPO), het Veiligheidsberaad (Vb) en de Commissarissen van de Koning roepen de Tweede Kamer op om de behandeling van de Spreidingswet in de Eerste Kamer aan de senatoren te laten.
Mensen lopen buiten op terrein van asielzoekerscentrum
14 november 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/043
Geachte leden van college en gemeenteraad, Het kabinet luidt opnieuw de noodklok over het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers, de bij de taakstelling achterblijvende huisvesting van vergunninghouders door gemeenten, en het dreigende tekort aan opvangplekken voor Oekraïense ontheemden. Daarvoor stuurde het kabinet op vrijdag 10 november vier brieven naar de...