COA en gemeenten delen informatie over statushouders via het Taakstellingvolgsysteem (TVS). Gemeenten kunnen hierop inloggen voor actuele informatie over de statushouders die zij gaan huisvesten. Taakstellingvolgsysteem (coa.nl)
Nederland heeft altijd te maken met een wisselend aantal asielzoekers dat ons land binnenkomt. Het COA zorgt voor de opvang van asielzoekers: een bed voor iedereen die daar recht op heeft. Hiervoor moeten we azc's openen en soms moeten we ook azc's sluiten. Lees hier hoe het COA dat samen...
Kamerbrief: Escalatiemogelijkheden bij opvangtekort COA
Samengesteld op basis van interviews met bestuurders en projectleiders van gemeenten afgenomen in de periode november 2015 – februari 2016 in het kader van het VNG-COA project Ondersteuning gemeenten bij vestiging van opvanglocaties voor asielzoekers.
Overig
Partners in de asielketen werken gezamenlijk aan een flexibeler en effectiever asielsysteem. Hoe dit asielsysteem eruit komt te zien leest u in dit informatieblad. Toekomstbeeld: Naar een flexibel en effectief asielsysteem (Rijksoverheid.nl)
Handreiking
Een webpagina van het Coa over wat er bij komt kijken als er een asielzoekerscentrum (azc) in uw gemeente komt. coa.nl - een azc in de gemeente