Overig
Onafhankelijk onderzoek door AEF, in opdracht van SZW en VNG, naar kosten die nodig zijn voor de uitvoering van de inburgeringswet.
16 september 2019
Brief aan kabinet
TISB/U201900726
Geachte heer Koolmees, Hierbij ontvangt u de reactie van de VNG op de wetsconsultatie inburgering naar aanleiding van uw adviesverzoek van 25 juni jl.
25 juni 2019
Mailing namens G4, G40 en Divosa t.b.v. AO 27 juni 2019 met aandachtspunten voor het nieuwe inburgeringsstelsel. We gaan in het bijzonder in op de financiële kaders en de betaalbaarheid en op de uitvoerbaarheid van enkele inhoudelijke bepalingen.
7 juni 2019
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op 12 juni a.s. debatteert u over het Asiel en Vreemdelingenbeleid. Gemeenten vragen uw aandacht voor voorheen Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMV’ers) die 18 zijn geworden en vanaf die leeftijd onder de verantwoordelijkheid van gemeenten vallen. Wij vragen u de minister op te roepen om samen met...
12 april 2019
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Donderdag 18 april debatteert u met staatssecretaris Harbers over het Asiel- en Vreemdelingenbeleid. Gemeenten vragen uw aandacht voor voorheen Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMV’ers) die 18 zijn geworden en vanaf die leeftijd onder de verantwoordelijkheid van gemeenten vallen. Wij vragen u de staatssecretaris op te roepen om...
Handreiking
Wat is er nodig om interventies voor informele opvoedondersteuning beter zichtbaar en inzetbaar te maken bij de ondersteuning aan vluchtelinggezinnen?