Ledenbrief nummer

Lbr. 24/003

Geachte leden van college en gemeenteraad,

De VNG-inzet blijft erop gericht dat we uit de opvangcrisis komen en blijven. Er wordt een groot beroep gedaan op de inzet van gemeenten voor de opvang van asielzoekers en ontheemden uit Oekraïne en voor de huisvesting van statushouders. In deze ledenbrief informeren we u over de laatste stand van zaken, wat u de komende periode kunt verwachten en wat de inzet van de VNG is, zoals wij die richting het kabinet (onder andere aan de Landelijke Regietafel Asiel en Migratie) naar voren brengen.