Ledenbrief nummer

Lbr. 24/006

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Nog steeds staat de opvang van asielzoekers en Oekraïners onder grote druk. Onlangs hebben gemeenten via de Commissaris van de Koning een oproep ontvangen voor het versneld realiseren van 5.500 asielopvangplekken. Dit heeft onvoldoende nieuwe plekken opgeleverd, waardoor een groot tekort dreigt. Ook de bezettingsgraad van de Oekraïne-opvang ligt al geruime tijd boven de 99 procent. Omdat er nagenoeg geen doorstroming meer mogelijk is naar gemeentelijke opvanglocaties en er nauwelijks tot geen nieuwe plekken bij komen de komende periode, zag de Utrechtse aanmeld-hub zich vorige week genoodzaakt de deuren grotendeels te sluiten. Op vrijdag 1 maart is er aan de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie (LRT) gesproken over mogelijke maatregelen. In deze brief informeren wij u over de ontwikkelingen en over de standpunten van de VNG.