Nieuws
Het ministerie van JenV heeft 24 april gereageerd op onze vragen over spoedopvang voor asielzoekers. De beantwoording is een eerste stap in het verschaffen van duidelijkheid voor gemeenten, maar de VNG constateert dat er nog steeds veel vragen zijn.
Gisteren riep het kabinet gemeenten wederom op met spoed opvangplekken voor asielzoekers te realiseren. De laatste jaren vroeg het kabinet regelmatig om acuut plekken te leveren voor diverse doelgroepen. De nu voorgestelde aanpak roept vragen op over de urgentie, verantwoordelijkheidsheidsverdeling en kaders.
Van 2 april tot en met 15 mei kunnen gemeenten opnieuw een aanvraag indienen voor de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen. Die is bedoeld om flexwoningen te bouwen en bestaande gebouwen te transformeren in woningen. Zo kunnen snel meer sociale huurwoningen worden opgeleverd.
De opvang van asielzoekers en Oekraïners staat nog steeds onder grote druk. De oproep voor het versneld realiseren van ruim 5.000 plekken voor asielzoekers, heeft onvoldoende opgeleverd. Ook is de bezettingsgraad van de Oekraïne-opvang al een tijd boven de 99 procent.
Er wordt een groot beroep gedaan op gemeenten om te zorgen voor opvang van asielzoekers, ontheemden uit Oekraïne en voor huisvesting van statushouders. De VNG blijft zich inzetten om uit de opvangcrisis te komen en blijven.
De VNG heeft op woensdag 24 januari in een presentatie uiteengezet hoe de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (Spreidingswet) werkt. U kunt de presentatie teruglezen.
Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met de invoering van de ‘Spreidingswet’. Daarmee krijgt elke gemeente de taak om opvangplekken voor asielzoekers te realiseren. De verwachting is dat hiermee een duurzaam en stabiel opvanglandschap met voldoende opvangplaatsen komt.
Vandaag overhandigden VNG, IPO en COA, in het bijzijn van diverse burgemeesters en commissarissen van de koning, een petitie aan de Eerste Kamer. Daarin roepen ze de Eerste Kamerleden op om voor de Spreidingswet te stemmen.
De VNG, het Interprovinciaal Overleg (IPO), het Veiligheidsberaad (Vb) en de Commissarissen van de Koning roepen de Tweede Kamer op om de behandeling van de Spreidingswet in de Eerste Kamer aan de senatoren te laten.
Het rijk, gemeenten en provincies hebben gesproken over de noodsituatie in de asielopvang, specifiek in Ter Apel. Het kabinet heeft daarover vandaag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. De VNG wil vooral vasthouden aan de koers om versneld statushouders uit de opvanglocaties huisvesten.