Praktijkvoorbeelden (7)

Filter resetten

De Thuisgevers: een warme start voor statushouders

Initiatief De Thuisgevers (project van gemeente Kampen en de Protestantse Kerk in Nederland) biedt een oplossing voor de vastgelopen asielopvang en wooncrisis. Dat doen zij door lokale vrijwillige initiatieven te ondersteunen met advies en praktische hulp bij het tijdelijk huisvesten...

2023

Strategisch beleidskader Opvang en huisvesting vluchtelingen

Landelijk is een grote crisis ontstaan rondom de opvang en huisvesting van verschillende groepen vluchtelingen (asielzoekers, statushouders, Oekraïense ontheemden). Deze crisis raakt ook Veldhoven. Vanuit het Rijk en de regio wordt grote druk uitgeoefend op de individuele gemeenten om mee...

2023

Van kantoorpand tot opvanglocatie

De verbouwing van het leegstaande kantoorpand aan de Wognumsebuurt is inmiddels afgerond. Vanaf eind februari zijn hier circa 250 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Deze vluchtelingen stromen door uit de hotels waar ze hiervoor verbleven.

2023

Pilot regioplaatsing in Oisterwijk

Regio Hart van Brabant is de eerste regio in Nederland die heeft getest met een regionale opvanglocatie op het azc in Oisterwijk. Regioplaatsing houdt in dat vergunninghouders en kansrijke asielzoekers zo dicht mogelijk bij hun toekomstige woonplaats worden opgevangen.

2021

De kunst van samenleven en samen werken: Gezamenlijk bod asiel en huisvesting

In dit bod staat beschreven wat de Utrechtse gemeenten en de provincie kunnen realiseren voor asielzoekers en de huisvesting van statushouders. Het is geen eindbod, maar werk in uitvoering van ambitieuze overheden die deze opgaven zien als een kans om...

Provincie Utrecht, Regio Amersfoort, regio Utrecht U16, Utrechtse Foodvalleygemeenten 2022

Voorbereid op gezinshereniging

Gezinshereniging bij vluchtelingengezinnen veroorzaakt naast vreugde en blijdschap ook regelmatig complexe problemen. Ter preventie van deze problemen ontwikkelde de GGD Gelderland-Zuid een handleiding die mensen voorbereidt op een gezinshereniging, zodat de mogelijke risico’s van gezinshereniging door middel van gesprekken, kennis...

GGD Gelderland-Zuid 2021