Gemeenten spannen zich in voor het huisvesten van statushouders.

Crisis in de asielketen

Het rijk, COA en de VNG hebben alle benodigde informatie gebundeld ter ondersteuning van gemeenten bij het opzetten van tijdelijke noodopvangplekken en (tijdelijke) huisvesting. Deze Wegwijzer asielopvang en huisvesting bevat handreikingen, (gemeentelijke) voorbeelden en regelingen van diverse organisaties.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Asiel en integratie

2331 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 15 juli 2024 om 15:05

Brieven en publicaties