Nieuws
De Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA) 2023 opent op 30 mei om 9.00 uur. Voor gemeenten is ruim € 34 miljoen beschikbaar om meer woningen voor mensen in aandachtsgroepen te realiseren. Let op: het budget wordt beschikbaar gesteld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.
De VNG vindt het onbegrijpelijk dat het kabinet de Spreidingswet in vrijwel ongewijzigde vorm aan de Tweede Kamer aanbiedt. Daarmee legt het de dringende adviezen van de Raad van State en de reactie van onder meer de VNG om de wet uitvoerbaar te maken naast zich neer.
De VNG wil samen met medeoverheden op korte termijn in gesprek met het kabinet om te komen tot een slagvaardigere ‘Wet gemeentelijke taak aan gemeenten om asielopvang mogelijk te maken'. Want een Spreidingswet blijft nodig om structureel uit de opvangcrisis te blijven.
Er zijn nog steeds te weinig opvangplekken en de betrokken uitvoeringsorganisaties hebben nog te maken met een personeelstekort; de oplossingen voor de korte en lange termijn zijn nog niet in zicht.
Voldoende uitstroom uit de asielzoekerscentra is essentieel om de crisisnoodopvang af te kunnen bouwen. Het streven is daarom om de tweede helft van 2022 minimaal 20.000 statushouders te huisvesten. De handreiking 'Versnelde huisvesting statushouders' zet de handvatten voor (versnelde) huisvesting op een rij.
In de huidige opvangcrisis leveren gemeenten hun bijdrage door Oekraïense vluchtelingen op te vangen, locaties voor asielopvang, crisisnoodopvang en noodopvang te leveren en door statushouders te huisvesten. In een ledenbrief geven we een stand van zaken van de huidige ontwikkelingen.