Nieuws
4 mei 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/016
Geachte leden van college en gemeenteraad, Het kabinet heeft op vrijdag 28 april bekendgemaakt dat er de komende periode wederom grote aantallen asielzoekers worden verwacht. Dit betekent dat de opgaven op het gebied van opvang, huisvesting en integratie nog groter worden. Dat baart de VNG zorgen: door de stijgende aantallen...
Kinderen spelen buiten bij asielzoekerscentrum
Factsheet
De beschikbare opvangcapaciteit van het COA staat onder zeer hoge druk. Een van de oorzaken is de druk op de sociale woningmarkt, waardoor het lastig is om op korte termijn reguliere huisvesting voor vergunninghouders – die nu nog in de COA-opvang verblijven - beschikbaar te stellen. Gemeenten en woningcorporaties werken...
Kinderen spelen buiten bij asielzoekerscentrum
7 november 2022
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op 7 november behandelt u de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (36200 VI), begrotingsdeel migratie. Gemeenten zien zich geconfronteerd met forse opgaven: de aanhoudende opvangcrisis, gestaag toenemende aantallen ontheemden uit Oekraïne, grote krapte op de woningmarkt, capaciteitsproblemen bij gemeenten en schaarste op het...
3 mensen lopen bij AZC
17 oktober 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/054
Geachte leden van college en gemeenteraad, De zorgen over de opvang van asielzoekers blijven onverminderd groot. Door een tekort aan opvangplekken en aan menskracht bij betrokken uitvoeringsorganisaties, blijft de situatie in Ter Apel uiterst moeilijk. En er is nog geen zicht op oplossingen voor de korte termijn en structureel voor...
Asielboot ligt aan de waterkant in Gouda
Handreiking
Er is sprake van een crisis in de asielopvang. Er zijn onvoldoende plekken om asielzoekers op te vangen. Daarnaast wachten meer dan 17.500 statushouders in opvanglocaties op huisvesting. Om voldoende uitstroom uit de asielzoekerscentra (azc’s) te bewerkstelligen, hebben de VNG, het Veiligheidsberaad, IPO en het rijk onder meer afgesproken dat...
Mensen lopen buiten op terrein van asielzoekerscentrum