Corporaties en zorgaanbieders kunnen sinds 15 september subsidie aanvragen om zorggeschikte woningen met sociale huur te realiseren, via nieuwbouw en transformatie van bestaand vastgoed. Door de vergrijzing en stijgende wachtlijsten voor intramurale verpleegzorg is het belangrijk dat dit voorrang krijgt.

Doel van de regeling

De stimuleringsregeling bedraagt maximaal € 17.500 voor een zorggeschikte woning. De geclusterde woningen zijn bestemd voor mensen die intensieve zorg nodig hebben (Wlz-indicatie), zij gaan in de huidige situatie nog vaak naar een verpleeghuis.  Verdere uitleg, de voorwaarden en de aanvraagformulieren staan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Via de RVO kunnen ook subsidies voor ontmoetingsruimtes en onafhankelijke woonzorg-initiatieven worden aangevraagd. 

Belang van de regeling

De regeling is om 3 redenen van belang voor gemeenten:

  1. Vrijwel alle gemeenten hebben beleid om de gevolgen van vergrijzing op te vangen door onder andere buurtvoorzieningen, maatschappelijke ondersteuning en woonzorgoplossingen.
  2. Het rijk legt gemeenten de verplichting op om woonzorgvisies voor alle aandachtsgroepen (ook ouderen) te maken.
  3. Gemeenten wordt door de provincies in de Woondeals gevraagd om de bouwambities voor ouderen- en zorggeschikte woningen helder te maken: de ambities zijn mede afhankelijk van deze subsidie.

Webinar over de stimuleringsregeling

De ministeries van VVWS en BZK en de RVO houden maandag 2 oktober een webinar voor zorgorganisaties, woningcorporaties en andere belangstellenden die meer willen weten over de stimuleringsregeling en/of vragen hierover hebben. Meld u aan voor het webinar.