De VNG heeft haar uitvoeringstoets over het Wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting naar het ministerie van BZK gestuurd. Regelmatig terugkerende vragen in onze gesprekken met gemeenten gingen over hun handelingsperspectief: Wat moet een gemeente? Wat hoeft een gemeente niet? En wat kan een gemeente?

Lees de uitvoeringstoets (pdf, 622 kB)

Doel van een uitvoeringstoets

In een uitvoeringstoets wordt gekeken naar de impact en uitvoeringsconsequenties van nieuwe of gewijzigde regelgeving en worden aanbevelingen gegeven voor een succesvolle implementatie. De uitvoeringstoets van het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting heeft waardevolle inzichten opgeleverd hoe professionals uit de gemeentelijke uitvoering aankijken tegen het wetsvoorstel. Uit de analyse komt naar voren dat zij nog veel vragen hebben hoe de wet straks moet worden uitgevoerd.

Ondersteuning en risico’s

Ook blijkt dat gemeenten een grote behoefte hebben aan implementatieondersteuning. Het wetsvoorstel kan ingrijpende gevolgen voor hen hebben, wat de implementatie en uitvoering tot een grotere uitdaging maakt. Zeker gezien hun grote tekorten aan mensen en financiële middelen. Verder voorzien gemeenten risico’s bij de uitvoering van het wetsvoorstel, omdat er een grote afhankelijkheid is van andere partijen, zoals projectontwikkelaars en woningcorporaties.

Aanvulling op financieel onderzoek

De uitvoeringstoets kan gezien worden als een aanvulling op het onderzoek vanuit art. 2 Financiële-verhoudingswet naar hetzelfde wetsvoorstel. De toets is gemaakt door het Kenniscentrum Analyse van VNG Realisatie.