Het DAK biedt advies, informatie en praktische ondersteuning op 1 plek aan (dreigende) dak- en thuisloze mensen.

Jaartal

2021

Gemeente

Type

Overig type

Alle betrokken partijen bij de hulp bij dakloosheid werken samen op 1 plek en hebben zo korte lijntjes De professionals weten elkaar sneller te vinden. De inwoner wordt meteen geholpen en niet van het kastje naar de muur gestuurd. De doelgroep voelt zich sneller geholpen en weten het loket te vinden. 

De grote meerwaarde is de laagdrempelige inloop waardoor mensen die al lang uit beeld waren toch binnenlopen. Daarnaast is de inzet van een ervaringsdeskundige bij het DAK waardevol. Voor de doelgroep als ook de keten Maatschappelijke Opvang. Doordat ieder zijn eigen specialisme en eigen manier van werken inbrengt zijn krachten gebundeld en kan betere ondersteuning worden geboden aan de doelgroep. Met elkaar hebben de betrokken organisaties erin geïnvesteerd om elkaars organisatie en aanpak te leren kennen. Er is meer begrip van elkaars perspectief in de keten.  
Daarnaast heeft het loket een ervaringsplek geboden. Vanuit de Arnhemse belangenorganisatie heeft een deelnemer de training tot herstelondersteuner gevolgd en tegelijk praktijkervaring kunnen opdoen door mee te lopen met de ervaringsdeskundige aan het loket. Volgende stap is dat de training tot ervaringsdeskundige wordt gevolgd. 

Pilot is bruikbaar voor andere collega-gemeenten en er is tussenevaluatie beschikbaar. Lijkt al bestaansrecht te hebben na pilot fase, waarbij een doorontwikkeling van het loket niet ondenkbaar is. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers 2022.
https://www.gemeentedelers.nl/