Samen met IPW hebben de 14 pilotgemeenten vanuit casuïstiek 'standaarden' ontwikkeld die voor alle jongeren werken en toegepast zouden kunnen worden in elke gemeente. Zodat dakloosheid onder jongeren in de toekomst volledig voorkomen wordt. Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers 2022 en winnaar binnen de categorie Preventie en Perspectief Jongeren.

Jaartal

2022

Gemeente

Doel is een forse vermindering van het aantal dakloze jongeren. Met uiteindelijk nul dakloze jongeren. Deze casus wordt ingediend als collectief. Het Actieprogramma waarin de inzet van 14 pilotgemeenten stond centraal: Almere, Amsterdam, Alkmaar, Arnhem, Den Haag, Dordrecht, Enschede, Haarlem, Leiden, Purmerend, Rotterdam, Utrecht, Maastricht en Groningen.
Zij committeerden zich aan een 100%-ambitie: geen enkele jongeren meer op straat voor het eind van 2021, en de duur van de opvang zo kort mogelijk, maximaal drie maanden. 

Standaarden

Die standaarden zijn het waard om breed te delen. Het mooie aan de ontwikkelde standaarden is dat de meesten ook al zijn uitgeprobeerd. Dat zorgt ervoor dat ze daadwerkelijk aansluiten bij het oplossen van problemen waar (dreigend) dakloze jongeren mee te maken hebben.

Nieuwe oplossingen kunnen zo direct worden toegepast. Denk daarbij aan:  
- Een landelijke oplostafel voor jongeren die nergens terecht kunnen;  
- Revolverende financieringsvormen om het perspectief van jongeren te realiseren;  
- Slimme manieren om woonruimte vrij te maken voor jongeren;  
- Slimme manieren om bestaanszekerheid te realiseren zoals met het fysieke briefadres, leefgeld en een prepaid pinpas. 

In de 14 pilotgemeenten is de afgelopen twee jaar keihard gewerkt om de levens van deze jongeren snel op de rit te krijgen. Hier zijn 40+ goede voorbeelden die het allemaal waard zijn breed met alle gemeenten van Nederland te delen; zodat we de ambitie in Nederland samen waar kunnen maken: nul dakloze jongeren! Ook is door gemeenten samen met IPW een out of the box-box dakloze jongeren ontwikkeld: hierin zijn standaarden te vinden waarmee iedere gemeente morgen aan de slag kan. Ook deze is het zeer waard om breed kenbaar te maken. 

Out of the box box

De oplossingen komen samen in de ‘Out of the box box’: Een digitaal platform waarin alle oplossingen worden toegelicht en breed kunnen worden benut en gedeeld.  
Naast deze ontwikkelde standaarden zijn in ieder van de 14 gemeenten prachtige initiatieven die het meer dan waard zijn te delen. Gemeentedelers zou bij dit alles een hele mooie rol kunnen vervullen om deze 14 gemeenten in het zonnetje te zetten en ervoor zorgen dat de goede voorbeelden breed beschikbaar komen. Alles voor het doel: nul dakloze jongeren. 
Zoals hierboven al weergegeven lenen zowel de out of the box-box met praktische oplossingen als de bundel met goede voorbeelden / best practices uit de 14 pilotgemeenten zich uitstekend om direct te worden toegepast in andere gemeenten. Dat was ook het doel van het Actieprogramma: komen tot manieren die voor alle gemeenten en voor alle jongeren werken. Om zo in Nederland te komen tot nul dakloze jongeren. De oplossingen zitten zowel op organisatieniveau als op impact voor jongeren en professionals. 

Movisie heeft inspirerende initiatieven gebundeld uit 14 pilotgemeenten (waaronder Rotterdam) van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren (2019 - 2021) 

De 40+ initiatieven zijn:
1. Informatievoorziening voor kwetsbare jongeren op 1 plek, Den Haag en Leiden 
2. De Straatapp, Amsterdam 
3. Praktische informatie voor dak- en thuisloze jongeren, Almere 
4. Informatie voor jongeren: implementatie Kwikstart, Groningen 
5. Ping Ping voor financiële regelzaken jongvolwassenen, Amsterdam 
6. DAK: het Daklozen Advies Kantoor, Arnhem, Het briefadres 
7. Pilot wijziging werkwijze toekennen briefadressen, Haarlem 
8. Outreachend werken en wijziging werkwijze toekennen briefadres, Almere 
9. Een (brief)adres voor alle dak- en thuisloze jongeren, Den Haag 
10. Herijken route briefadressen, Dordrecht 
11. De jongerenregisseur: van versnippering naar één plan, Haarlem 
12. Team 16+: werken vanuit het toekomstplan van de jongere, Alkmaar 
13. Het Kr8team van De Combinatie, Amsterdam 
14. Flexibiliteit complexe zorg bij de overgang van 18- naar 18+, Groningen 
15. Next Chapter (16+ Team: integrale ondersteuning), Leiden 
16. Afwegingskader 16-23 voor tegen gaan harde knip 18-/18+, Den Haag 
17. Pilot doorbraakoverleg dak en thuisloze jongeren en jongvolwassenen, Utrecht 
18. Doelgericht samenwerken in de Ketengroep, Maastricht 
19. Aanpak jongeren in het kader van dak en thuisloosheid, Enschede 
20. Perron 18: tussenvoorziening jeugd, Haarlem 
21. Onder de Pannen Jong Volwassenen, Amsterdam 
22. Perspectiefwoningen voor studerende jonge moeders, Amsterdam 
23. 15 woningen voor (dreigend) dakloze jongeren, Almere 
24. Project 010: Huis, inkomen, netwerk, schulden en de regels, Rotterdam 
25. Dagopvanglocatie Post West, Rotterdam 
26. Goede doorstroom in de keten en samenwerking tussen Wonen en Zorg, Rotterdam 
27. Beschermd Wonen Light, Leiden 
28. Woonproject Goeie buur, Utrecht 
29. Credohuis: Jongeren krijgen weer een thuis, Maastricht 
30. Woonstap, Enschede 
31. Woonunit met lichtere woonbegeleiding voor jongeren (Leerpark), Dordrecht 
32. Zwaardere woonbegeleiding met woning voor jongeren, Dordrecht 
33. Pilot Springplank voor studenten, Arnhem 
34. Skills in de stad, Maastricht 
35. Jongerenteam Ervaringsdeskundigen, Alkmaar 
36. Netwerk betrekken en eigen regie Resourcegroepen methodiek, Amsterdam 
37. Betrekken netwerk: onderzoek, Groningen 
38. Vergoeding Eigen Risico GGZ, Amsterdam 
39. Dashboard dak- en thuislozen, Dordrecht 
40. Webinarreeks Maatwerk in de Participatiewet, Amsterdam