Overig
Een bundeling van 4 praktijkvoorbeelden uit gemeenten over wonen, begeleiding en zorg.
Dit kennisdossier Strategisch werken aan wonen, welzijn en zorg is een bundeling van rapporten, onderzoeken en de uitkomsten uit leerkringen met gemeenten.
Overig
In Wonen in Nederland: maatschappelijke opgaven en bijdragen woningcorporaties zetten Aedes, VNG en Woonbond de maatschappelijke opgaven op een rijtje: voldoende betaalbare en energiezuinige huurwoningen, huizen voor urgente doelgroepen zoals ggz-patiënten en vergunninghouders en nieuwe woonvormen voor ouderen.
Rapport van Companen over de realisatie van nieuwe woonvormen voor de ouderwordende samenleving, zoals meergeneratie-, en meegroeiwoningen. Met voorbeelden van gemeenten.
In deze uitgave presenteert het Aanjaagteam Langer zelfstandig wonen zijn eindbevindingen. Gekozen is voor een interview in plaats van voor een rapport. In de bijlagen vindt u analyses, cijfers, instrumenten en een overzicht van de aanbevelingen.
Hoeveel woningen zijn er nodig voor mensen die langdurige zorg nodig hebben en thuis blijven wonen? En aan welke eisen moeten deze woningen en de woonomgeving voldoen? Vijftien gemeenten zochten dit uit. Download hier