In Rotterdam is een toename van het aantal dak- en thuislozen dat op de straten van de stad
rondzwerft. Ook de overlast die Rotterdammers hiervan ervaren neemt toe. 
Met dit actieplan wil het Rotterdamse stadsbestuur in samenwerking met vele externe partners een dubbelslag maken: Rotterdam wil de toename van dakloosheid terugdringen  en zet stevig in om de overlast aan te pakken.

Jaartal

2024

Gemeente

De tijdelijke opvanglocatie voor niet-rechthebbende daklozen heeft 60 plekken. Ze kunnen er 6 tot 8 weken blijven, 24 uur per dag, om indien nodig af te kicken van drank of drugs en op zoek te gaan naar werk. Sommige EU-arbeidsmigranten zijn dakloos geworden na uitbuiting door onbetrouwbare uitzendbureaus. Huisvesting was vaak onder slechte omstandigheden en ook gekoppeld aan werk. Bij ontslag werden ze direct dakloos. Ook zij kunnen in de opvang terecht.

In de opvang is het ook mogelijk om mee te werken aan terugkeer naar het land van herkomst. De deelname is vrijwillig, omdat de gemeente niemand kan dwingen om mee te werken. Wanneer iemand problemen blijft veroorzaken, dan wordt een persoonlijk dossier opgebouwd om de dak- of thuisloze voor te dragen voor uitzetting. De politie, handhavers van de NS en de gemeentelijke handhavers gaan daarom extra toezicht houden op bekende overlastgevers. Daarvan zijn er op dit moment zo’n 30 bekend.  

In het centrum van de stad is de overlast voornamelijk rondom het Centraal Station, de Pauluskerk en in het Oude Westen. Op andere plekken in de stad zijn ook zogenoemde hotspots. Bijvoorbeeld op Coolhaveneiland en op en rondom Zuidplein. Dit zijn plekken waar bewoners en ondernemers steeds meer overlast ervaren van een relatief kleine groep. Denk aan: vervuiling, vernieling, openbare dronkenschap en bedelen.

Het ‘actieplan buitenslapers’ is geschreven samen met partners van binnen en buiten de stad, zoals Politie, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), NS en de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM). Ook zorgorganisaties hebben meegewerkt aan het plan. Het actieplan loopt een jaar, dan moet de overlast op straat zijn afgenomen en ook de toestroom van nieuwe daklozen zijn afgenomen.

Gerelateerde links