Praktijkvoorbeelden (8)

Filter resetten

Snelle toegang tot briefadres voor dakloze jongeren

Alle dak- en thuisloze jongeren in Den Haag tussen de 18 en 27 jaar krijgen een briefadres als ze daar om vragen. Het doel van deze pilot is te voorkomen dat de situatie van een jongere niet verslechterd en een...

2021

Tijdelijke woningen voor overspannen woningmarkt

De gemeente Purmerend realiseert tweehonderd tijdelijke woningen om de druk op de woningmarkt te verzachten. De woningen zijn voor Purmerenders die om verschillende redenen op korte termijn tijdelijke huisvesting nodig hebben.

2022

Beleidsnotitie Arbeidsmigranten 2019 Molenlanden

De gemeente Molenlanden zet in op passende huisvesting voor arbeidsmigranten, met het oog op leefbaarheid in de stad en de dorpen en op economische groei. De beleidsnotitie legt de basis om te kunnen sturen op kwaliteit van huisvesting en aantallen...

2019

Dashboard Voorzieningen: Inzicht in alle voorzieningen in de stad

Het dashboard moet het fundament versterken voor huisvestingskeuzes en vastgoedsturing, zowel vanuit het perspectief van opdrachtgevende beleidsdirecties, van de opdrachtnemende afdeling Vastgoed, als van gebiedsregisseurs en netwerkers uit de Rotterdamse gebieden. Daarvoor worden in het dashboard relevante gegevens uit beschikbare...

2020