Dit Plan van Aanpak Leegstand is nodig om de opkomende en structurele leegstand van commercieel vastgoed tegen te gaan, om de aantrekkelijkheid van Zaanstad te vergroten als vestigingsstad voor potentiële nieuwe bewoners en ondernemers als mogelijke woon- en werklocatie. 

Jaartal
2021
Gemeente
Type
Beleidsnota

Het ontwikkelen van leegstand naar wonen of werken kan negatieve ontwikkelingen als verarming, verschraling en economische schade voorkomen dan wel verhelpen.
Uit de ‘Analyse Leegstand 2021’ die opgesteld vanuit de meest recente cijfers bij de afdeling belastingen, blijkt echter dat er vooralsnog weinig tot geen reden tot zorg, is bij leegstand onder kantoren en bedrijfspanden binnen de gemeente. Hierbij is ook rekening gehouden met de impact van Corona op onder andere de kantorenmarkt. In het plan van aanpak zal daarom een start gemaakt worden bij de aanpak van leegstand onder winkels. Aan de hand van strategisch opgestelde selectiecriteria zullen leegstaande panden worden geselecteerd, die op korte termijn aanpak behoeven. Met betrekking tot kantorenleegstand is afgesproken vinger aan de pols te houden middels een halfjaarlijkse update van de leegstandscijfers