Netherlands 3D is een samenwerkingsproject waarbinnen met open code een 3D platform wordt ontwikkeld. 
Dit platform biedt ondersteuning aan beleidsmedewerkers in het -vooral- ruimtelijke domein waardoor zij beter en efficiënter hun taken kunnen uitvoeren. Het platform kan eenvoudig en laagdrempelig door elke gemeente in Nederland ingezet worden bij besluitvorming en verantwoording van beleid.

Jaartal

2024

Gemeente

Succesvol

De samenwerking heeft voor de partners, die ook zelf doelgroep zijn, opgeleverd dat zij een echte gezamenlijke inzet hebben georganiseerd, waardoor de individuele inzet een collectief resultaat oplevert. Hierdoor is de inzet effectiever en ook het resultaat beter. Door het ontdubbelen in de individuele projecten is met eenzelfde inzet van middelen een beter resultaat behaald.
De verwachting van de partners zijn divers – het doel was vooral om een efficiëntie slag te maken op de eigen inzet, het verhogen van de effectiviteit van de eigen inzet en het versnellen van de ontwikkeling door deelbare en herbruikbare publieke code te ontwikkelen.

Waardevol

De oplossing is deelbaar en voor eenieder laagdrempelig bruikbaar. Uitvoering van beleid en de wens hierin efficiëntie, eenduidigheid en duidelijkheid te bewerkstelligen is overal toepasbaar: de oplossing faciliteert hierin.
Zowel op beleidsinhoudelijk vlak maar ook zeker in technische zin. De oplossing 'ontzorgt' anderen doordat het direct en laagdrempelig inzetbaar is en zorgt tevens voor uniformiteit van data en informatie die gebruikt wordt als input voor beleidsbeslissingen. 
De integrale visualisatie van allerlei data in een openbare 3D webomgeving maakt deze voor een breed publiek toegankelijk, transparant en begrijpelijk, waardoor inclusiviteit, participatie en 'de menselijke maat' gestimuleerd worden. Het helpt het vertrouwen in de overheid te herstellen.

Herbruikbaar

Alle componenten die we binnen het Netherlands 3D platform ontwikkelen, worden als open code beschikbaar gesteld voor eenieder. De code is technisch beschreven zodat hergebruik en indien gewenst aanpassing mogelijk is (GitHub). Daarnaast is de kracht van het platform dat het laagdrempelig te gebruiken is, zowel aan de voorkant (de 3D webviewer inclusief functionaliteiten) als aan de achterkant: het Azure Hub -Spoke model is zo ingericht dat nieuwe gebruikers er gemakkelijk op kunnen aansluiten.

Netherlands 3D is een samenwerking op (beleids)inhoud èn techniek waarbij middelen en kennis gedeeld ingezet worden en de scope breder is dan de eigen organisatie. Dat is uniek in Nederland! Het volgt de nationale standaarden (geonovum), maakt gebruik van landelijk beschikbare brondata, combineert deze en zorgt voor een 3D visualisatie die laagdrempelig toegankelijk is en door een breed publiek te gebruiken en begrijpen is.
Het platform kan blijvend uitgebreid worden met nieuwe functionaliteiten en nieuwe deelnemers. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2024.

Gerelateerde links