Nederland is een klein land met grote ruimtelijke opgaven, op het gebied van onder meer energie, klimaat, woningbouw, natuur en water en bodem. Om deze opgaven in te passen, is een andere inrichting van ons land nodig. Dit heeft impact op onze leefomgeving nu, en we moeten rechtvaardige keuzes maken voor toekomstige generaties. Zodat we verzekerd zijn en blijven van een leefbare omgeving. Dat kan alleen als overheden samenwerken en de samenleving goed betrokken wordt. Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol. Bijvoorbeeld door vanuit een eigen omgevingsvisie grond(aankoop) in te zetten en regels te stellen in een omgevingsplan. 

Grondbeleid - juridische informatie

In de portal overheidsprivaatrecht vindt u juridische informatie gerelateerd aan grondbeleid, met verwijzingen naar jurisprudentie en wetsartikelen waar dat van toepassing is. 

Ga naar de portal overheidsprivaatrecht – grondbeleid

Grondbeleid - vraag en antwoord

Werksessies omgevingsvisie: werken met scenario’s

Of uw gemeente werkt aan een eerste omgevingsvisie of begint aan een verbeterslag: in beide gevallen heeft u te maken met grote opgaven in de leefomgeving die vragen om visie. Scenario’s helpen om samenhangend en toekomstbestendig omgevingsbeleid te maken. Daarover organiseren we in het hele land werksessies.

Lees meer over de werksessies

Werkgroep bodem

De Werkgroep Bodem (WEB) is een netwerk van gemeentelijke ambtenaren op het gebied van bodem en ondergrond. Deze werkgroep bereidt onder andere de VNG-standpunten over bodem en ondergrond voor en bespreekt bodemvraagstukken. 

Bent u als gemeenteambtenaar bezig met bodemgerelateerde zaken? Meld u dan aan voor de werkgroep! 

Publicaties & brieven