De VNG leidt een programma waarin met regionale kennisnetwerken wordt geëxperimenteerd, de zogenoemde regionale schakelpunten. Ter inspiratie zijn meerdere hulpbronnen ontwikkeld, zoals de essays op deze pagina’s. Die zijn ook interessant voor regio’s die (nog) niet werken aan regionale kennisnetwerken voor bodem en ondergrond.