Jaarlijks worden de herstraattarieven door het  Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) aangepast volgens actuele indexcijfers. De tarieven zijn gebaseerd op afspraken tussen de telecomsector en de VNG (neergelegd in de Richtlijn tarieven (graaf)werkzaamheden telecom uit 2004).