De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Ook biedt de Omgevingswet gemeenten de mogelijkheid om met overzichtelijkere regels de leefomgeving meer in samenhang in te richten. Het biedt daarnaast meer ruimte voor lokaal maatwerk en leidt tot een betere en snellere besluitvorming. De wet is ook veelomvattend. Hier is alle informatie gebundeld die voor gemeenten relevant is.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Hiermee is er duidelijkheid gekomen over de invoeringsdatum en ook geborgd dat gemeenten voldoende voorbereidingstijd hebben. De nieuwe VNG-tool Klaar voor de Start helpt gemeenten hierbij.

Gerelateerde onderwerpen

Opstellen en publiceren omgevingsplan

Handen op een toetsenbord met icoontjes die kwaliteitscontrole en certificering uitbeelden

Het omgevingsplan bevat de regels voor de fysieke leefomgeving op gemeentelijk niveau. Deze regels worden, met annotaties en toepasbare regels (vragenbomen), gepubliceerd in het Omgevingsloket, waar ze zichtbaar zijn voor initiatiefnemers en belanghebbenden. Hier vindt u meer informatie over de samenhang tussen het opstellen van de regels voor in het omgevingsplan, het annoteren van die regels en het opstellen van toepasbare regels.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Communicatieadviseurs Omgevingswet

682 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 23 maart 2023 om 17:23

Omgevingswet

2527 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 23 maart 2023 om 09:06

VTH Omgevingswet

554 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 21 maart 2023 om 17:13

Toepasbare regels Omgevingswet

1771 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 23 januari 2023 om 15:42

Digitaal Stelsel Omgevingswet

1333 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 25 november 2022 om 10:45

Blijf op de hoogte 

Met een nieuwsbrief informeert het VNG-programma Omgevingswet u over ontwikkelingen en bieden we een overzicht van bijeenkomsten die we organiseren. 

Wilt u op de hoogte blijven over het programma Omgevingswet? Meld u aan voor de nieuwsbrief