De Omgevingswet gaat op 1 juli 2022 in werking en staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Ook biedt de Omgevingswet gemeenten de mogelijkheid om met overzichtelijkere regels de leefomgeving meer in samenhang in te richten. Het biedt daarnaast meer ruimte voor lokaal maatwerk en leidt tot een betere en snellere besluitvorming. De wet is ook veelomvattend. Hier is alle informatie gebundeld die voor gemeenten relevant is.

Gerelateerde onderwerpen

Omgevingswet: inrichten, beproeven en oefenen

Inrichten, beproeven en oefenen zijn belangrijke stappen in de voorbereiding op de Omgevingswet, zeker deze laatste maanden voor de inwerkingtreding. Voordat u kunt oefenen richt u uw gemeentelijke processen in. Door te oefenen beproeft u de processen, net zo lang tot het gewenste resultaat is behaald. De VNG ondersteunt en faciliteert gemeenten hierbij op verschillende manieren. Bekijk hier het aanbod. 

Opstellen en publiceren omgevingsplan

opstellen en publiceren omgevingsplan

Het omgevingsplan bevat de regels voor de fysieke leefomgeving op gemeentelijk niveau. Deze regels worden, met annotaties en toepasbare regels (vragenbomen), gepubliceerd in het Omgevingsloket, waar ze zichtbaar zijn voor initiatiefnemers en belanghebbenden. Hier vindt u meer informatie over de samenhang tussen het opstellen van de regels voor in het omgevingsplan, het annoteren van die regels en het opstellen van toepasbare regels.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Omgevingswet

2838 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 26 november 2021 om 08:35