De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Ook geeft de wet gemeenten de mogelijkheid om met overzichtelijkere regels de leefomgeving meer in samenhang in te richten. Daarnaast biedt de wet meer ruimte voor lokaal maatwerk en leidt hij tot een betere en snellere besluitvorming. De wet is ook veelomvattend. 

De Omgevingswet is sinds 1 januari 2024 van kracht. Op deze pagina is alle informatie gebundeld die voor gemeenten relevant is. 

Gerelateerde onderwerpen

Communiceren over de Omgevingswet en Wkb

Iemand werkt op zijn tablet, op de achtergrond zie je een laptop staan

In de Handreiking communicatie Omgevingswet vindt u praktische info, tools en hulp voor onder meer website, campagne, standaardbrieven, omgevingsloket en toepasbare regels.

Ga naar de handreiking

Meest recente discussies op het VNG-forum

VTH Omgevingswet

652 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 6 juni 2024 om 09:29

Omgevingswet

2507 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 5 juni 2024 om 16:51

Communicatieadviseurs Omgevingswet

665 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 22 mei 2024 om 12:14

Digitaal Stelsel Omgevingswet

1406 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 28 februari 2024 om 10:52

Inrichten, beproeven en oefenen

Hier vindt u de belangrijkste tools en werkvormen. 

Blijf op de hoogte 

Met een nieuwsbrief informeert het VNG-programma Omgevingswet u over ontwikkelingen en bieden we een overzicht van bijeenkomsten die we organiseren. 

Wilt u op de hoogte blijven over het programma Omgevingswet? Meld u aan voor de nieuwsbrief