De Omgevingswet gaat op 1 januari 2022 in werking en staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Ook biedt de Omgevingswet gemeenten de mogelijkheid om met overzichtelijkere regels de leefomgeving meer in samenhang in te richten. Het biedt daarnaast meer ruimte voor lokaal maatwerk en leidt tot een betere en snellere besluitvorming. De wet is ook veelomvattend. Hier is alle informatie gebundeld die voor gemeenten relevant is.

Gerelateerde onderwerpen

Werkplaats DSO-keten

De VNG faciliteert in maart en april 2021 de Werkplaats DSO-keten, een manier om te onderzoeken hoe een gemeente de DSO-keten werkend krijgt. Met een werkende DSO-keten leggen gemeenten de basis voor alle verdere stappen die ze gaan zetten om de Omgevingswet te implementeren in de organisatie: van het inrichten van de VTH-processen tot het maken van juridische en toepasbare regels.  Door kennis en resultaten uit de werkplaats te delen, kunnen alle gemeenten hiervan profiteren.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Omgevingswet

2945 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 18 mei 2021 om 15:17

Trainingen over Fysieke leefomgeving

De Academie van VNG Connect is het leerplatform van en voor gemeenten. Bekijk het opleidingsaanbod voor kennis, inspiratie en ervaringsuitwisseling op het gebied van fysieke leefomgeving.