De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Ook biedt de Omgevingswet gemeenten de mogelijkheid om met overzichtelijkere regels de leefomgeving meer in samenhang in te richten. Het biedt daarnaast meer ruimte voor lokaal maatwerk en leidt tot een betere en snellere besluitvorming. De wet is ook veelomvattend. Hier is alle informatie gebundeld die voor gemeenten relevant is.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Hiermee is er duidelijkheid gekomen over de invoeringsdatum en ook geborgd dat gemeenten voldoende voorbereidingstijd hebben. De nieuwe VNG-tool Klaar voor de Start helpt gemeenten hierbij.

Gerelateerde onderwerpen

Communiceren over de Omgevingswet en Wkb

Iemand werkt op zijn tablet, op de achtergrond zie je een laptop staan

In de Handreiking communicatie Omgevingswet vindt u praktische info, tools en hulp voor onder meer website, campagne, standaardbrieven, omgevingsloket en toepasbare regels.

Ga naar de handreiking

Meest recente discussies op het VNG-forum

Omgevingswet

2475 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 21 september 2023 om 08:07

VTH Omgevingswet

571 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 13 september 2023 om 16:07

Digitaal Stelsel Omgevingswet

1406 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 6 september 2023 om 07:52

Communicatieadviseurs Omgevingswet

712 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 5 september 2023 om 11:52

Toepasbare regels Omgevingswet

1781 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 23 januari 2023 om 15:42

Inrichten, beproeven en oefenen

Hier vindt u de belangrijkste tools en werkvormen. 

Netwerken en bijeenkomsten

deelnemers aan een VNG-bijeenkomst in de foyer tijdens een pauze

Over verschillende onderwerpen bestaan er netwerken en organiseren we bijeenkomsten. 

Blijf op de hoogte 

Met een nieuwsbrief informeert het VNG-programma Omgevingswet u over ontwikkelingen en bieden we een overzicht van bijeenkomsten die we organiseren. 

Wilt u op de hoogte blijven over het programma Omgevingswet? Meld u aan voor de nieuwsbrief