De Omgevingswet gaat op 1 juli 2022 in werking en staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Ook biedt de Omgevingswet gemeenten de mogelijkheid om met overzichtelijkere regels de leefomgeving meer in samenhang in te richten. Het biedt daarnaast meer ruimte voor lokaal maatwerk en leidt tot een betere en snellere besluitvorming. De wet is ook veelomvattend. Hier is alle informatie gebundeld die voor gemeenten relevant is.

Gerelateerde onderwerpen

Opstellen en publiceren omgevingsplan

opstellen en publiceren omgevingsplan

Het omgevingsplan bevat de regels voor de fysieke leefomgeving op gemeentelijk niveau. Deze regels worden, met annotaties en toepasbare regels (vragenbomen), gepubliceerd in het Omgevingsloket, waar ze zichtbaar zijn voor initiatiefnemers en belanghebbenden. Hier vindt u meer informatie over de samenhang tussen het opstellen van de regels voor in het omgevingsplan, het annoteren van die regels en het opstellen van toepasbare regels.

Organiseer zelfstandig een Werkplaats DSO-keten

Het opzetten en uitvoeren van een Werkplaats DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet)-keten helpt u met het organiseren, testen en doorlopen van de volledige gemeentelijke DSO-keten, die loopt van het maken en publiceren van een omgevingsplan in het Omgevingsloket tot het ontvangen van een vergunningaanvraag. Hiermee legt u de basis voor alle verdere stappen die nodig zijn om de Omgevingswet te implementeren in uw organisatie: van het inrichten van de VTH-processen tot het maken van juridische en toepasbare regels.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Omgevingswet

3059 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 23 juli 2021 om 09:28