De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Ook biedt de Omgevingswet gemeenten de mogelijkheid om met overzichtelijkere regels de leefomgeving meer in samenhang in te richten. Het biedt daarnaast meer ruimte voor lokaal maatwerk en leidt tot een betere en snellere besluitvorming. De wet is ook veelomvattend. Hier is alle informatie gebundeld die voor gemeenten relevant is.

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld. Minister De Jonge heeft 1 juli 2023 genoemd als nieuwe datum. Gemeenten hebben tijdens de ALV van 2 december 2022 aangegeven dat na het besluit over de Omgevingswet minimaal 6 maanden voorbereidingstijd noodzakelijk is en dat snel duidelijkheid gewenst is over de invoeringsdatum.

Gerelateerde onderwerpen

Opstellen en publiceren omgevingsplan

Handen op een toetsenbord met icoontjes die kwaliteitscontrole en certificering uitbeelden

Het omgevingsplan bevat de regels voor de fysieke leefomgeving op gemeentelijk niveau. Deze regels worden, met annotaties en toepasbare regels (vragenbomen), gepubliceerd in het Omgevingsloket, waar ze zichtbaar zijn voor initiatiefnemers en belanghebbenden. Hier vindt u meer informatie over de samenhang tussen het opstellen van de regels voor in het omgevingsplan, het annoteren van die regels en het opstellen van toepasbare regels.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Omgevingswet

2624 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 30 januari 2023 om 14:43

VTH Omgevingswet

570 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 26 januari 2023 om 13:28

Toepasbare regels Omgevingswet

1841 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 23 januari 2023 om 15:42

Communicatieadviseurs Omgevingswet

706 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 12 januari 2023 om 14:15

Digitaal Stelsel Omgevingswet

1339 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 25 november 2022 om 10:45