Bij de implementatie van de Omgevingswet in uw organisatie kunt u een beroep doen op dienstverleners. U kunt onder andere dienstverleners inschakelen om uw organisatie te ontzorgen, om aanvullende kennis in huis te halen of voor het inhuren van extra capaciteit.

Dienstverleners waar u als gemeente een beroep op kunt doen bij de implementatie van de Omgevingswet zijn bijvoorbeeld (organisatie) adviesbureaus, projectmanagement-leveranciers op het gebied van ICT en plan- en ingenieursbureaus.

 

Update overzicht diensten- en softwareleveranciers (juni 2023)

Op verzoek van gemeenten en experts bieden we een nieuw overzicht diensten- en softwareleveranciers. Nodig als update op de eerdere Marktverkenning (zie onderstaand). Het nieuwe 'Overzicht dienstenleveranciers' (juni 2023) staat onderaan deze pagina opgenomen. 

Disclaimer
De VNG realiseert zich dat dit overzicht mogelijk niet volledig is. Indien uw organisatie op dit overzicht ontbreekt, of wanneer de omschrijving van de diensten die uw organisatie verleent niet correct is, kunt u dit kenbaar maken via een aanmeld/feedbackformulier. De VNG is niet verantwoordelijk voor de inhoud en volledigheid van dit overzicht.

Mocht u aanvullingen of wijzigingen willen laten opnemen op dit overzicht, kunt u deze via dit feedbackformulier indienen.


Marktverkenning Omgevingswet dienstverlening (2020)

Alle dienstverleners die diensten aanbieden met betrekking op de Omgevingswet presenteerden zich enkele jaren gelden via de marktverkenning aan gemeenten. De marktverkenning geeft informatie over welke adviesbureaus en dienstverleners u kunnen ondersteunen bij de implementatie van de Omgevingswet. De resultaten van de Marktverkenning Omgevingswet dienstverlening kunt u online inzien. Wij adviseren u om bij behoefte aan ondersteuning bij implementatie van de Omgevingswet de marktverkenning te raadplegen. 

Dienstverleners toepasbare regels 

Onderdeel van implementatie van de Omgevingswet is het ontwikkelen van toepasbare regels. Toepasbare regels zijn nodig om de juiste vragen te stellen in het Omgevingsloket. Deze regels worden o.a. door gemeenten opgesteld, geverifieerd en geregistreerd in het digitaal stelsel Omgevingswet. Omdat sommige gemeenten daarbij een beroep willen doen op dienstverleners maakt VNG door middel van casusbeschrijvingen inzichtelijk welke dienstverleners hen hierbij kunnen ondersteunen. De casusbeschrijvingen zijn online beschikbaar en worden steeds uitgebreid met nieuwe casussen.