VNG wil graag dat gemeenten de benodigde dienstverlening voor ondersteuning bij de implementatie van de Omgevingswet goed kunnen vinden. Daarom brengen we het aanbod van beschikbare dienstverlening hiervoor in beeld door middel van de marktverkenning Omgevingswet dienstverlening. 

In de Toelichting marktverkenning Omgevingswet dienstverlening’ vindt u meer informatie. 

Procedure

De marktverkenning verloopt via CTM Solution. De antwoorden worden in een overzicht opgenomen en beschikbaar gesteld aan alle gemeenten. 

Meer informatie