De VNG ondersteunt gemeenten bij de implementatie van de Omgevingswet en ziet dat gemeenten in toenemende mate activiteiten ontplooien om de inwerkingtreding tijdig te realiseren. Gezien de omvang van alle werkzaamheden is de verwachting van de VNG dat gemeenten de komende tijd een groter beroep zullen doen op dienstverleners voor ondersteuning. Ondersteuning zal met name gevraagd worden aan (organisatie) adviesbureaus,  ICT-leveranciers (projectmanagement en implementatie) en plan- en ingenieursbureaus.

Instrumentarium VNG

Om gemeenten te ondersteunen bij de implementatie van de Omgevingswet heeft de VNG diverse producten en diensten ontwikkeld. Dienstenleveranciers en adviesbureaus wordt geadviseerd om hiervan gebruik maken. Voorbeelden van handige tools zijn:

  • Producten- en dienstencatalogus - biedt een overzicht van middelen die gemeenten kunnen gebruiken bij de implementatie van de Omgevingswet.
  • Minimale acties Omgevingswet – geeft weer wat gemeenten minimaal gedaan moeten hebben voor de inwerkingtreding om voorbereid te zijn op de Omgevingswet
  • Roadmap Omgevingswet - een wegwijzer voor de resultaten die gemeenten vanaf de inwerkingtredingsdatum gerealiseerd moeten hebben, gebaseerd op de minimale acties.

Meer informatie en tools vindt u in de specifieke onderwerpen op uw vakgebied:

Werkplaats DSO-keten

Deze werkplaats richt zich op het werkend krijgen van de hele DSO keten bij gemeenten. Hiermee wordt de basis gelegd voor alle verdere stappen om de Omgevingswet bij gemeenten te implementeren, zoals het inrichten van de VTH-processen en het maken van juridische en toepasbare regels. Deze informatie helpt u als dienstverleners bij de ondersteuning van gemeenten bij implementatie van de Omgevingswet. 

Wat kunt u verwachten? 

We laten zien welke stappen er in een werkplaats DSO-keten doorlopen worden en hoe gemeenten, samen met hun leveranciers, een werkplaats organiseren. Ook vertellen we welke gemeenten al van plan zijn om een werkplaats te organiseren en geven we een inkijkje in de resultaten van de eerste werkplaats (pilot). Kijk hier voor meer informatie over de werkplaats DSO-keten.   

Aanmelden 

Bent u benieuwd naar wat de Werkplaats DSO-keten voor gemeenten kan betekenen en hoe u gemeenten daarbij kunt ondersteunen? Meld u dan aan via dit online formulier

Marktverkenning dienstenleveranciers

Het is belangrijk dat gemeenten de benodigde dienstverlening voor ondersteuning bij implementatie van de Omgevingswet goed kunnen vinden. Daarom brengt VNG het aanbod van beschikbare dienstverlening hiervoor in beeld door middel van de marktverkenning Omgevingswet dienstverlening. Deze Marktverkenning is begin 2020 gestart. De verstrekte informatie in de marktverkenning is voor alle gemeenten zichtbaar. Op de pagina Marktverkenning dienstverleners vindt u meer informatie.

Leveranciersdagen

De VNG houdt dienstverleners die een bijdrage willen leveren aan de nieuwe Omgevingswet graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Daarom organiseert VNG maandelijks een leveranciersdag. Tijdens deze dag worden presentaties gegeven en de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de Omgevingswet gedeeld. De presentaties van de laatste leveranciersdagen zijn zichtbaar op de website van het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Als u aan de leveranciersdagen wilt deelnemen kunt u zich online aanmelden.

Informatie voor dienstverleners toepasbare regels

Bent u leverancier en biedt u ook diensten aan op het gebied van toepasbare regels? Heeft u een casusbeschrijving waarmee u uw dienstenaanbod nader kunt toelichten? Dan horen wij heel graag van u!

Zorg allereerst dat u de Marktverkenning Omgevingswet Dienstverlening invult. Indien u aangeeft diensten op het gebied van ‘Regelbeheer en gemeentebrede dienstverlening’ aan te bieden, nodigen wij u uit om een casusbeschrijving en een referentie aan te leveren.

Voor de eisen waaraan de casus dient te voldoen en de procedure die gevolgd moet worden, verwijzen wij u graag naar de informatie die beschikbaar is via deze link.

Op de hoogte blijven?

Wij kunnen ons voorstellen dat u als dienstverlener of adviesbureau op de hoogte gehouden wilt worden van het instrumentarium en de diensten die wij voor u beschikbaar hebben!  Vul dit antwoordformulier in en wij zorgen ervoor dat de informatie u wordt toegezonden.