De roadmap Invoering Omgevingswet geeft een overzicht van alles dat gemeenten en uitvoeringsorganisaties moeten doen om de wet in te voeren.

De roadmap geeft niet alleen aan wat gemeenten in elk geval moeten doen, maar ook wat gemeenten daarnaast nog kunnen doen om in de geest van de wet te werken.

In de roadmap staan ook praktijkvoorbeelden en kernvraagstukken en wordt regelmatig geactualiseerd.