Het Kompas Invoering Omgevingswet is een hulpmiddel waarmee gemeenten hun ambitie kunnen vaststellen en invoeringsstrategie kunnen bepalen. Ook kan het Kompas worden gebruikt om de ambitie strategie regelmatig te herijken.

In het Kompas komen alle aspecten samen, van kennis van de wet tot aan de veranderopgave en aanpak van de invoering. De organisatie- en bestuurscultuur speelt ook mee.

Wordt de Omgevingswet aanleiding voor ingrijpende veranderingen of past de weg van de geleidelijkheid?