Anders werken is een breed begrip. De VNG ontwikkelde samen met gemeenten drie instrumenten om die helpen bij het richting geven om de ambitie te bepalen en organisatieverandering in gang te zetten.

Het Kompas, de Roadmap en het Lagenmodel zijn samenhangende instrumenten. Het Kompas helpt gemeenten de koers uit te zetten, met de inhoudelijke keuzes die daarbij horen. Het Kompas gaat over hoe je het doet, de Roadmap over wat er moet gebeuren. In het Lagenmodel staat de samenhang centraal: hoe grijpen alle aspecten in elkaar?