Snellere besluiten, meer duidelijkheid voor burgers en bedrijven. Het waarmaken van de verbeterdoelen van de Omgevingswet vraagt om anders werken. Iedereen die werkt in de fysieke leefomgeving gaat het merken in z’n dagelijks werk. Samenwerken met ketenpartners en burgers. Andere manieren om belangen te wegen, en om anders kijken naar regels.

Strategie en ambitie

De mate waarin de Omgevingswet een andere manier van werken noodzakelijk maakt, hangt af van uw ambitie en uw huidige manier van werken. Welke werkwijze die past bij uw ambitie? Wat is uw veranderstrategie en hoe pakt u dat aan?

Lees meer over ambitie en veranderstrategie

Tools veranderopgave

Samen met gemeenten ontwikkelde de VNG instrumenten die helpen om de ambitie te bepalen en organisatieverandering in gang te zetten. Hier leest u meer over de samenhang tussen deze instrumenten.

Meer over de veranderopgave

De bedoeling van de Omgevingswet sluit aan bij de veranderende rol en positie van de overheid en de verhouding met burgers en bedrijven. Dat vraagt om een andere manier van werken. Maar wat moet er precies anders? Vier aspecten die in gesprekken met gemeenten naar voren kwamen.

Publicaties & Brieven