Overig
De VNG organiseert netwerkbijeenkomsten Participatie en de Omgevingswet. Tijdens iedere bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. Dit lichtte Frank Speel, programmamanager Lokale Democratie bij de VNG, de Modelverordening Participatie en Uitdaagrecht, uit de Wet versterking participatie op decentraal niveau, toe. De bijbehorende PowerPoint presentatie vindt u onder het kopje Bijlagen...
Handreiking
Participatie en de Omgevingstafel, twee welbekende begrippen in de Omgevingswet. Maar hoe verhouden zij zich tot elkaar? En hoe werken ze op elkaar in? Deze handreiking gaat hier verder op in aan de hand van voorbeelden en tips. De Omgevingswet spoort gemeenten aan om na te denken over de eigen...
Overig
De Omgevingswet heeft impact op houding, gedrag en competenties van de gemeentelijke medewerkers. Aan de hand van de competentieprofielen geven we inzicht hoe u deze profielen kunt gebruiken in de verschillende onderdelen van het HR domein. De VNG heeft Omgevingswetproof competentieprofielen uitgewerkt, als onderdeel van de werkende processen. We laten...
Overig
Het webcollege 'Omgevingswet in Vogelvlucht' gaat in op de basis van de Omgevingswet. De volgende onderwerpen komen aan bod: Doel en opzet van de Omgevingswet Maatwerk, beleidsruimte en beleidsvrijheid Bestuurlijke afwegingsruimte en integraliteit De kerninstrumenten De Wet Kwaliteitsborging voor bouwen Participatie Het Digitaal Stelsel Omgevingswet Duur webcollege: 33 minuten Hier...
Overig
Met de omgevingstafel bent u in staat om complexe initiatieven af te handelen in de reguliere procedure van acht weken. In dialoog met de initiatiefnemer worden meer initiatieven mogelijk gemaakt. Hoe pakt u dit aan als gemeente of als ketenpartner? U hoort hoe medewerkers aan de slag gaan met “Ja...