Overig
Hier vindt u het plan van aanpak voor de Omgevingstafel.
Overig
Met de omgevingstafel bent u in staat om complexe initiatieven af te handelen in de reguliere procedure van acht weken. In dialoog met de initiatiefnemer worden meer initiatieven mogelijk gemaakt. Hoe pakt u dit aan als gemeente of als ketenpartner? U hoort hoe medewerkers aan de slag gaan met “Ja...
Handreiking
In de handreiking 'De essentiële rol van communicatieadviseurs bij de invoering van de Omgevingswet' wordt ingegaan op de volgende zes aspecten: Kijken vanuit het oogpunt van kennis-houding-gedrag Verbinden vanuit inhoudelijke belangenloosheid Duiden en overdragen Ter discussie durven stellen Experimenteren in kleine stapjes Leiderschap en communicatie
Handreiking
Waar ligt de toegevoegde waarde van de communciatieadviseur als communicatieadviseur bij de veranderopgave van de Omgevingswet? Hoe moet je tegen deze opgave aankijken en hoe pak je dat aan? Wat er ook verandert: of het regels zijn, inzichten of principes, het gaat uiteindelijk altijd om gedrag. Als communicatieadviseur kan je...
Overig
Dialoogmodel voor de keuzemogelijkheden en bestuurlijke ruimte binnen de Omgevingswet. Doelgroep: ambtelijke organisatie – B&W en gemeenteraad. Vaak vraagt de ambtelijke organisatie aan het college van B&W en aan de gemeenteraad om richting en kaders voor de implementatie en om inhoudelijke keuzes. Tegelijkertijd vragen B&W en raad aan de organisatie...
Overig
Dialoogmodel voor de keuzemogelijkheden en bestuurlijke ruimte binnen de Omgevingswet. Doelgroep: ambtelijke organisatie – B&W en gemeenteraad. Vaak vraagt de ambtelijke organisatie aan het college van B&W en aan de gemeenteraad om richting en kaders voor de implementatie en om inhoudelijke keuzes. Tegelijkertijd vragen B&W en raad aan de organisatie...