Organisatie

VNG

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2023

Participatie en de Omgevingstafel, twee welbekende begrippen in de Omgevingswet. Maar hoe verhouden zij zich tot elkaar? En hoe werken ze op elkaar in? Deze handreiking gaat hier verder op in aan de hand van voorbeelden en tips.

De Omgevingswet spoort gemeenten aan om na te denken over de eigen organisatie en de interne processen. Is het initiatief wenselijk en passend, dan kunnen de initiatiefnemer, betrokken overheidspartijen en belanghebbenden het gesprek voortzetten aan de Omgevingstafel. De initiatiefnemer moet in zijn verslag bij de vergunningaanvraag aangeven wat hij heeft gedaan aan participatie, wat dat heeft opgeleverd en hoe dat is verwerkt.

Participatie bij initiatieven en de Omgevingstafel zijn twee verschillende sporen. Hoe deze zich met elkaar verhouden vindt u terug in de handreiking.

Eerste publicatie: november 2021
Aangepaste versie: april 2023