Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2020

De Omgevingswet heeft impact op houding, gedrag en competenties van de gemeentelijke medewerkers. Aan de hand van de competentieprofielen geven we inzicht hoe u deze profielen kunt gebruiken in de verschillende onderdelen van het HR domein.

De VNG heeft Omgevingswetproof competentieprofielen uitgewerkt, als onderdeel van de werkende processen. We laten zien hoe u deze profielen kunt gebruiken in onder andere het strategisch personeelsplan, werving en selectie, loopbaanplanning en personeelsbeleid. Aan de hand van praktijkvoorbeelden geven we weer hoe gemeenten hiermee aan de slag zijn gegaan en welke uitdagingen ze zijn tegengekomen.
 
Dit webinar is ook bedoeld als een startschot om verdere ondersteuning en kennisdeling tussen gemeenten te faciliteren.
 
Sprekers: Jacco Albers en Harry oude Wolbers

Kijk hier het webinar terug over de Omgevingswet en het HR domein. 

Klik hier om het webinar op volledig scherm te bekijken.