De Omgevingswet biedt verdergaande mogelijkheden voor gebiedsgericht werken. In het omgevingsplan kunnen gemeenten gebieden aanwijzen, waarvoor bepaalde regels gelden, passend bij de aard en opgave van het gebied.

In het historisch stadscentrum kunnen meer specifieke regels gelden, in het buitengebied kunnen de regels algemener zijn. De mogelijkheid om zo te differentiëren wordt sterk vereenvoudigd ten opzichte van de huidige situatie.

Zie ook

  • Klik bovenaan de pagina op Bekijk de andere artikelen in dit boek voor meer informatie.