De omgevingswalkshop heeft als doel om op een positief waarderende manier de dialoog over wat echt belangrijk wordt gevonden in vraagstukken te faciliteren. Dit doet de omgevingswandeling in 10 korte stappen waarin medemenselijkheid, inlevingsvermogen en verbeeldingskracht (letterlijk en figuurlijk) centraal staan.

 

 

 

Jaartal

2021

Gemeente

Type

Overig type

De huidige praktijk van “reactie” participatie op plannen nodigt uit tot stellingname en daarmee onnodig tot tegenstellingen. De omgevingswalkshop maakt het gesprek met elkaar over de wijk en wat mensen daarin verlangen mogelijk. Het versterkt het vertrouwen in elkaar en in de gemeente. De omgevingswalkshop is geslaagd als de deelnemers zich her- en erkend voelen en ook daadwerkelijk een positieve verandering (in hun wijk) ervaren. Met elke omgevingswalkshop komt de gemeentelijke dienstverlening een stuk dichter bij de wijk en de mens te staan. 

De omgevingswalkshop is ontwikkeld door een team van Haagse wijk- en beleidsambtenaren en adviseurs van Royal HaskoningDHV en JSO. Elke groep die een omgevingswalkshop doorloopt, vormt ook een team. In dit team komen (bekende en minder bekende) wijkbewoners en –ondernemers, ambtenaren en begeleiders samen. Samen benoemen ze (wijk)wensen, die ze verbeelden en proberen te verwezenlijken. Dit vergt een omslag in denken en werkwijze bij alle partijen.  

Iedereen, ongeacht waar en hoe de persoon in het leven staat, kan in woord, beeld of gebaar aangeven waar het van droomt, wat echt van waarde is. In de omgevingswalkshop verkennen de deelnemers elkaars waarden, en vinden zodoende gedeelde waarden. Als vanzelfsprekend worden ook bestaande, maar vaak niet breed bekende initiatieven gedeeld. Er worden nieuwe onverwachte dialogen gevoerd, juist ook door bewoners onderling. Via de omgevingswalkshop kan gedeelde waarden en beelden worden geobjectiveerd, beleidsmatig worden verankerd en praktisch worden vertaald. De methode is daardoor zeer laagdrempeligheid en geschikt voor elke, ook de moeilijk bereikbare, doelgroep. In 10 korte stappen worden omslagen bereikt, die anders niet of slechts zeer moeizaam worden bereikt. 

De omgevingswalkshop is in Den Haag in de wijken Laak, Segbroek, Escamp getest en wordt nu toegepast in het Zuiderpark. In zowel de test als in de praktijktoepassing, wordt de methode als aangenaam en waardevol ervaren. Bewoners en bedrijven voelen zich serieus genomen en vinden elkaar waar voorheen dat niet of minder het geval was. Ook komen wensen en waarden naar voren die anders niet worden gehoord en daardoor worden gemist. Inmiddels is de methode door RoyalHaskoningDHV en JSO doorontwikkeld en wordt het met succes toegepast in andere steden. 

De omgevingswalkshop is getest en uitgevoerd in Den Haag. Dit is gedocumenteerd in het rapport “Haagse omgevingswaarden” en in de Zuiderparkverslaglegging. Het verbeeldingselement in de Omgevingswalkshop vormt de centrale drager van de documentatie, uitvoering en evaluatie. De verbeelding is ook essentieel voor de te voeren dialoog en het elkaar kunnen begrijpen en vinden. Door het mensgerichte en het gebruik van beeldtaal, is de Omgevingswalkshop eenvoudig situationeel toepasbaar te maken.  

De gemeente Katwijk heeft de omgevingswalkshop in verschillende casussen gebruikt voor het bevorderen van de gemeentelijke samenwerking tussen het fysieke en het sociale domein. In Katwijk nodigde de werkwijze uit om letterlijk en figuurlijk naar buiten te gaan. Het in contact komen en staan met inwoners heeft daarmee direct aan gewicht gewonnen. 

Niet alleen gemeenten tonen interesse in de omgevingswalkshop. De methode is inmiddels ook uitgevoerd in opdracht van woningcorporatie De Alliantie in Amersfoort. Momenteel voert RoyalhaskoningDHV en JSO een omgevingswalkshop uit voor welzijnsstichting X-tra in Den Haag. Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam heeft samen met de gemeente Rotterdam de omgevingswalkshop ingezet voor het “langer thuis wonen” in de wijken Rubroek en Oud-Crooswijk. De omgevingswalkshop helpt het fysieke en sociale domein om samen te werken aan senior vriendelijke wijken. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers 2022.