Dit document bevat werkafspraken van de regio Arnhem over activiteiten in de fysieke leefomgeving onder de Omgevingswet. Het gaat om afspraken over samenwerking in de initiatievenfase, vergunningentraject, meldingen en advies. Omgevingsdiensten en gemeenten in andere regio’s kunnen deze afspraken gebruiken als voorbeeld en inspiratiebron voor het maken van hun eigen werkafspraken.

Jaartal

2022

Afzender

Regio Arnhem

Deze werkafspraken zijn tot stand gekomen in samenwerking met gemeente Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Zevenaar en provincie Gelderland en de waterschappen Rijn en IJssel, Rivierenland, Vallei en Veluwe, RWS Oost Nederland en Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden.

Het document is in concept (versie juni 2022) en wordt regelmatig aangevuld naar aanleiding van nieuwe inzichten.