Het omgevingsplan biedt vele complexe uitdagingen. De gemeente wil een flexibele (bouw)regeling voor woningen, maar ook voldoende juridische houvast. Maar hoe regel je dan het aantal woningen? En hoe geef je initiatiefnemers, vergunningverleners en ketenpartners inzicht in de mogelijkheden voor woningbouw en transformatie?

VNG stelt voor om hiervoor een register te gebruiken. Deze uitdaging is aangenomen en er is een werkend woningregister ontwikkeld. Hiermee geeft de gemeente inzicht in bestaande, te transformeren en te bouwen woningen.

Jaartal

2023

Gemeente

Slim gebruik van bestaande processen en middelen zorgt voor lage investeringskosten en lage beheerlasten. Het woningregister wordt automatisch bijgewerkt via de bestaande processen voor het beheer van BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). We maken, in lijn met de Common Ground-beginselen, gebruik van generieke softwarecomponenten, die we ook voor andere processen gebruiken.

Voor de realisatie van het woningregister werken teams uit verschillende disciplines nauw samen. Gegevens combineren uit verschillende bronnen draagt ook bij aan hogere gegevenskwaliteit. Immers, data gebruiken is data verbeteren.

Waardevol

Bestemmingsplannen geven niet altijd goed inzicht in het aantal woningen dat op een locatie wordt toegestaan. Een bestemmingsplan is bovendien statisch: nadat het is vastgesteld blijft het plan onveranderd. De werkelijkheid is echter dynamisch: er worden constant woningen bijgebouwd, gesloopt of omgezet.

Initiatiefnemers die woningen willen bouwen of transformeren moeten zelf de bepalingen en kaarten uit het bestemmingsplan vergelijken met de gebouwde omgeving. En dat is lastig, zeker als er ook vergunningen zijn afgegeven waarvoor wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Het woningregister combineert al deze bronnen tot een actuele integrale kaart, die via onze gebruiksvriendelijke viewer voor iedereen te raadplegen wordt op internet.

Het wordt voor initiatiefnemers veel eenvoudiger om uit te zoeken wat er al kan in een omgeving waarin (bouw)ruimte beperkt is. Dit levert een concrete bijdrage aan het terugdringen van woningschaarste.

De herbruikbaarheid van het woningregister is groot:

 • Gebruikte softwarecomponenten zijn in vrijwel alle gemeenten aanwezig.
 • Bronnen van opgenomen gegevens zijn in elke gemeente aanwezig: de BAG, afgegeven vergunningen en bestemmingsplannen.
 • Eenvoudig om functionaliteiten aan het register toe te voegen, zoals een monitor voor leegstand.

Standaarden en maximale beschikbaarheid vormen het uitgangspunt:

 • Opgebouwd uit individueel vervangbare softwarecomponenten.
 • De gegevens zijn los van het proces opgeslagen conform de Common Ground-filosofie.
 • Publicatie via de geoviewer op de publiekswebsite: volledig openbaar.
 • Tevens als webservice beschikbaar voor ketenpartners.

Het woningregister is ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen het omgevingsplanprojectteam, vergunningverleners en het team informatie en gegevens. Gedurende de ontwikkeling is het volledige MT op de hoogte gehouden. Tot nu toe is de gemeente nog niet naar buiten getreden met het woningregister. De gemeente wil de GemeenteDelers graag inzetten om het register samen met andere gemeenten door te ontwikkelen.

Het biedt:

 • Praktische en innovatieve invulling geeft van de nieuwe mogelijkheden die de Omgevingswet biedt, gebaseerd op standaarden en de Common Ground-filosofie.
 • Bijdraagt aan de transparantie en duidelijkheid voor inwoners, bedrijven én de gemeente.
 • Grote herbruikbaarheidskansen biedt, zowel voor andere gemeenten als voor onszelf.
 • Efficiënt is door aansluiten bij een bestaand geautomatiseerd proces: beperkte investering, minimale beheerskosten.

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2023.

Gerelateerde links