Ook inwoners bouwen en verbouwen. Daarbij hebben ze vaak een gemeentelijke omgevingsvergunning nodig. Het toezicht en de handhaving van de lokale bouwregels ligt bij gemeenten.

Zie ook: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Bouwbesluit 2012

Uitgangspunt van het Bouwbesluit 2012 is dat opdrachtgever/ontwerper/bouwer van een bouwwerk en eigenaar/gebruiker van een bestaand bouwwerk, open erf en terrein primair zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit, het gebruik en de instandhouding daarvan. Daarom zijn in het Bouwbesluit minimumeisen opgenomen waaraan bouwwerken moeten voldoen rond veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

De VNG is blij met het minimumniveau en houdt wijzigingsinitiatieven en -voorstellen van het Bouwbesluit nauwlettend in de gaten.

Lees meer over het Bouwbesluit

Vraag en antwoord

Publicaties & Brieven