Collega's op weg helpen om innovatief en 'out of the box' naar (maatschappelijke) opgaven te kijken.

Jaartal

2020

Gemeente

Type

Overig type

Collega's hebben geleerd om op een hele andere manier naar vraagstukken te kijken. Tijdens de masterclass zijn de onderwerpen zwerfafval, informatievragen klant, basisregistratie adressen en gebouwen en speeltoestellen aan bod gekomen. Op deze 4 onderwerpen zijn oplossingen bedacht die niet voor de hand liggen en heel doeltreffend lijken.
Een vraagstuk zoals: hoe om te gaan met grote hoeveelheid speeltoestellen en geringe onderhoudsbudget leidde tot het idee van een nieuw 'speelconcept voor jong en oud, gekoppeld aan andere beleidsvelden en vermengd met de digitale wereld van de jongeren'

Door als gemeente uit je comfortzone te stappen zie en verken je oplossingen die je normaal gesproken niet kunt bedenken Zo kom je op hele mooie concepten, denk je niet vanuit de beperkende kaders. De geleerde werkwijze 'Klooien en prutsen' (innovatief denken) wordt nu verder op andere vraagstukken zoals datagedreven werken en omgevingswet toegepast.  

Herbruikbaar

Een masterclass helpt je anders denken, ander kijken naar zaken, buiten je comfort treden. Het heeft een kop en een start en in een maand tijd je kunt er ambassadeurs mee kweken voor je organisatie. De werkwijze kun je in ieder gemeente toepassen. Je moet openstaan voor nieuwe innovatieve minder voor handliggende paden. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de GemeenteDelers.