De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren en introduceert de onafhankelijke kwaliteitsborger. De toets vooraf op de bouwplannen wordt vervangen door de toets in de praktijk. Door de Wkb verandert de rol van gemeenten tijdens het bouwproces. Door nu al een proefproject te starten kunt u als gemeente nuttige ervaring opdoen met de nieuwe wetgeving. Lees meer

De Eerste Kamer heeft ingestemd met 1 januari 2024 als invoeringsdatum van de Omgevingswet en de Wkb. Hiermee is er duidelijkheid gekomen over de invoeringsdatum en ook geborgd dat gemeenten voldoende voorbereidingstijd hebben. De nieuwe VNG-tool Klaar voor de Start helpt gemeenten hierbij.

Actueel: aan de slag met hulp van de toolboxen

In de toolboxen vindt u informatie die u nodig heeft om als gemeente aan de slag te gaan met de implementatie van de Wkb. Van impactanalyse tot aan het opstarten en uitvoeren van proefprojecten.

Webinars over de Wkb

Er wordt regelmatig een webinar georganiseerd over de Wkb. Deze vindt u in de agenda. Heeft u een webinar gemist? Dan kunt u deze altijd terugkijken. 

Webinars over de Wkb

Meest recente discussies op het VNG-forum

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

94 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 14 september 2023 om 09:14

Een proefproject starten

Bij een proefproject werkt u nu al volgens de regels van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Dit houdt onder meer in dat er geen preventieve toets is of het gebouw voldoet aan de bouwtechnische eisen, maar dat er wel vooraf een risicobeoordeling plaatsvindt. Een onafhankelijke kwaliteitsborger ziet toe op de bouwkwaliteit en levert bij gereedmelding een dossier bevoegd gezag aan. 

Hulp bij implementatie van de Wkb

Om u goed te kunnen voorbereiden op de Wkb hebben wij informatie beschikbaar gesteld, zoals: minimale acties en wegwijzers voor de Omgevingswet, een impactanalyse Wkb en een overzicht van veranderende taken voor gemeenten.

Hulp bij de implementatie van de Wkb

Publicaties & Brieven