De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren en introduceert de onafhankelijke kwaliteitsborger. De toets vooraf op de bouwplannen wordt vervangen door de toets in de praktijk. Met de Wkb verandert de rol van gemeenten tijdens het bouwproces.

De Wkb is sinds 1 januari 2024 van kracht, samen met met de Omgevingswet. De Wkb gaat gefaseerd in. Er is gestart met de eenvoudigere nieuwbouwprojecten, daarna volgen eventueel de verbouw- en de meer complexere bouwprojecten. Zodoende kunnen gemeenten hun implementatiestappen, werkprocessen maar ook beleid controleren en verifiëren. Lees meer

Gefaseerde invoering Wkb

De Wkb gaat gefaseerd in werking. Er is gestart met de eenvoudigere nieuwbouwprojecten, daarna volgen eventueel de verbouw- en de meer complexere bouwprojecten. Meer weten over de gefaseerde invoering en welke stappen u wanneer moeten hebben genomen?

Lees meer over de gefaseerde invoering
 

Meest recente discussies op het VNG-forum

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

94 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 18 april 2024 om 07:00

In werking met de Wkb-tools

In dit overzicht vindt u alle implementatieondersteunende producten die u als gemeente nodig heeft voor en na inwerkingtreding van de Wkb.

Ga naar het overzicht

Webinars en netwerksessies over de Wkb

Leer van experts en deel ervaringen met andere gemeenten. De VNG organiseert regelmatig webinars en netwerksessie over diverse onderwerpen die van belang zijn voor het invoeren van de Wkb.

Kijk een webinar of netwerksessie terug

Publicaties & Brieven