Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren en introduceert de onafhankelijke kwaliteitsborger. Door de Wkb verandert de rol van gemeenten tijdens het bouwproces. Door nu al proefprojecten te starten kunnen gemeenten nuttige ervaring opdoen met de nieuwe wetgeving. Lees meer

Webinars over de Wkb

Er wordt regelmatig een webinar georganiseerd over de Wkb. Deze vindt u in de agenda. Heeft u een webinar gemist? Dan kunt u deze altijd terugkijken. 

Meest recente discussies op het VNG-forum

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

94 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 19 oktober 2020 om 14:22

Een proefproject starten

Bij een proefproject werkt u nu al volgens de regels van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Dit houdt onder meer in dat er geen preventieve toets is of het gebouw voldoet aan de bouwtechnische eisen, maar dat er wel vooraf een risicobeoordeling plaatsvindt. Een onafhankelijke kwaliteitsborger ziet toe op de bouwkwaliteit en levert bij gereedmelding een dossier bevoegd gezag aan. 

Hulp bij implementatie van de Wkb

Om u goed te kunnen voorbereiden op de Wkb hebben wij informatie beschikbaar gesteld, zoals: minimale acties en wegwijzers voor de Omgevingswet, een impactanalyse Wkb en een overzicht van veranderende taken voor gemeenten.

Publicaties & Brieven