Nieuws
16 mei 2024
Overige brief
Geachte heer/mevrouw, De VNG reageert door middel van dit schrijven op het voorliggende voorstel tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in verband met het regelen van een besluit tot ingebruikname en het herstel van enkele wetstechnische gebreken.
Bouwwerkzaamheden
Overig
Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verandert ook het indieningsproces. Om dit proces te verduidelijken stelt de VNG een stappenplan in de vorm van een interactieve infographic beschikbaar. Interactief stappenplan Het stappenplan kan een handig hulpmiddel zijn tijdens het indienen van een vergunning of het doen van een...
Toezicht houden op de bouwplaats
Overig
De VNG publiceerde onlangs de leidraad Bijzondere lokale omstandigheden onder kwaliteitsborging (BLO's) waarin een werkwijze wordt uitgelegd hoe gemeenten inzicht kunnen krijgen in locatiespecifieke risico’s die van invloed kunnen zijn op het bouwproces. Om deze werkwijze praktisch te maken heeft de VNG een handige checklist BLO's beschikbaar gesteld die kan...
bouwplaats
Handreiking
Doel handreiking In oktober 2023 bracht de VNG de Handreiking Toezicht en handhaving Wet kwaliteitsborging bouw uit. Deze handreiking is bedoeld om bevoegde gezagen inzicht te geven welke wettelijke of specifieke verantwoordelijkheden moeten of kunnen worden ingevuld. Aan de hand van mogelijke praktijksituaties voor gemeenten wordt een handelingsperspectief geschetst. Dit...
Toezicht houden op de bouwplaats
19 september 2023
Brief aan parlement
Aan de minister De Jonge, Met belangstelling heeft de VNG kennis genomen van uw brief aan de Eerste Kamer d.d. 11 september 2023 met betrekking tot de Wet kwaliteitsborging (Wkb). U wordt in deze brief geïnformeerd over: Opschorten verbouwactiviteiten Duidelijkheid datum inwerkingtreding Consequenties voor gemeenten Stand van zaken handhavingskader
Bouwvakker aan het werk
Handreiking
De VNG biedt een nieuwe handreiking ‘Actuele begrotingsthema's Omgevingswet en Wkb’, speciaal voor financiële afdelingen van gemeenten. We ondersteunen u graag bij het in kaart brengen van financiële consequenties in verband met de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. In deze Handreiking zijn de belangrijkste financiële thema's opnieuw...
3 metselaars met stenen en specie-emmer op een steiger