REV Beeeldmerk

 

 

 

 

 

 

 

In het Register Externe Veiligheid worden data over risicovolle milieubelastende activiteiten ondergebracht, voor externe veiligheid. In een nieuw webinar geven leden van het interbestuurlijk team Register Externe Veiligheid uitleg over het proces om het landelijk register te realiseren.

De onderwerpen die aan bod komen in het webinar zijn:

  • Wat en waarom van REV
  • Interbestuurlijke aanpak
  • Data en vakinhoud
  • ICT
  • Inbedding organisatie en beleid
  • Communicatie

Bekijk hier het webinar. Onderstaand is de bijbehorende presentatie te downloaden.

Voor nadere informatie over het REV zelf kunt u contact opnemen met rianne.dobbelsteen@minienw.nl. Voor informatie over de invoering bij bevoegd gezag en omgevingsdiensten kunt u terecht bij vincent.aalbers@vng.nl (06 5388 5636).

Bijlage(n)

REV Overzicht en Vooruitzicht.pdf